OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ełku informuje, że dzień 12 stycznia 2017 roku NIE JEST dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia w tym dniu będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.