„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych.

„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze Armii Krajowej oraz innych formacji wojskowych, którzy po 1945 roku, po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną, nie złożyli broni. Stawili zbrojny opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Nasza szkoła także pamięta o bohaterskich żołnierzach.

„Zawsze gotowi działać.
Zawsze Bóg – Honor – Ojczyzna.
Z troską o bliskich.
Z Bogiem w sercu.
Z pieśnią na ustach. Z miłością do Niej Ukochanej Polski.”

Więcej o historii Żołnierzy Wyklętych można dowiedzieć się ze stron Instytutu Pamięci Narodowej klikając w linki: