Black Ribbon

 

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami
Autor nieznany 

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jacka Orzechowskiego

wieloletniego, cenionego i zasłużonego nauczyciela i wychowawcy naszej szkoły,
oddanego przyjaciela, dobrego kolegi i współpracownika

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, wszyscy pracownicy administracji i obsługi 
oraz cała społeczność uczniowska  Zespołu Szkół nr 1 w Ełku 

składają wyrazy szczerego, głębokiego współczucia Żonie, Dzieciom i najbliższej rodzinie.

Jacku trudno nam będzie pogodzić się z tak wielką stratą,
na zawsze pozostaniesz w naszych myślach i sercach...