W związku z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, nasza szkoła przyłącza się do ogólnopolskiej akcji społecznościowej: #MuremZaPolskimMundurem,

wspierającej żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Zasady akcji:

  1. Kup lub sam stwórz kartkę dla służb mundurowych.
  2. Wyraź słowami: wsparcie, wdzięczność i podziękowanie za pełnioną służbę.
  3. Nie naklejaj znaczka.
  4. Zamiast adresu wpisz hasło: "Obrońcom Granicy" (możesz wskazać konkretne osoby lub nazwę jednostki, w których służą, Ci do których kierujesz słowa).
  5. Wrzuć kartę do specjalnie oznaczonego pojemnika, który będzie stał przy portierni.
  6. Nie wrzucaj kart w zamkniętych kopertach, gdyż takie nie będą przez Pocztę doręczane.

Akcja w naszej szkole trwa do 17 grudnia 2021 r.

Wszystkie zebrane karty, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaniosą na pocztę.