5-letni cykl kształceniapięcioletni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wrazze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobyciekwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpieniado matury i kontynuowania nauki nastudiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacjaroślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową orazkonserwacją obiektów małej architekturykrajobrazu.

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - język angielski oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do projektowania ogrodów, profesjonalny sprzęt ogrodniczy, który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika architektury krajobrazu.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • historia ogrodów
 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • geodezja w architekturze krajobrazu
 • język obcy zawodowy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy ruchu drogowego kat. T

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • prace na obiektach roślinnych
 • pracownia małej architektury
 • pracownia projektowania
 • kosztorysowanie
 • florystyka

Działania uczniów w szkole

Uczniowie aranżują, projektują i pielęgnują teren ogrodu szkolnego, utrwalając wiadomości zdobyte na zajęciach teoretycznych. Wykonane na zajęciach prace uczniów architektury krajobrazu ozdabiają wnętrze szkoły, stanowiąc nieodłączny element szkolnych dekoracji.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzają dzięki uczestniczeniu w wyjazdach edukacyjnych na targi ogrodnicze i do ogrodów na terenie Polski oraz uczęszczając na atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w pracowniach projektowych
 • w firmach ogólnobudowlanych
 • w jednostkach organizacyjnych opracowujących projekty zagospodarowania terenu
 • w firmach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, produkcją roślin ozdobnych
 • w placówkach służb ochrony przyrody
 • w ogrodach botanicznych
 • w placówkach handlowych zajmujących się dystrybucją materiału roślinnego i budowlanego
 • w jednostkach samorządowych, w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego
 • we własnej firmie świadcząc usługi w zakresie.
  projektowania, budowy i pielęgnacji obiektów
  i elementów architektury krajobrazu