5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpieniado matury i kontynuowania nauki nastudiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanychoraz sporządzanie kosztorysów

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - matematyka oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie komputerowedo kosztorysowania - Norma Pro oraz do wykonywania rysunków budowlanych - AutoCad.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • podstawy budownictwa
 • dokumentacja techniczna
 • konstrukcje budowlane
 • technologia budownictwa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język obcy zawodowy.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pracownia dokumentacji technicznej
 • pracownia kosztorysowania
 • pracownia organizacji robót budowlanych

W klasie 5 uczniowie będą zdobywać nowe umiejętności poprzezuczestnictwo w szkoleniach:

 • kosztorysowanie w programie Norma Pro
 • projektowanie w programie AutoCad
 • monter suchej zabudowy

Działania uczniów w szkole:

 • udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz w innych konkursach
 • kursy, szkolenia i wyjazdy branżowe
 • projektowanie w programie AutoCad.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • na budowach w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w biurach projektowych i kosztorysowych
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • w hurtowniach budowlanych
 • w spółdzielniach mieszkaniowych
 • w laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • w pracowniach konserwacji zabytków
 • w zakładach produkcji prefabrykatów
 • w państwowym nadzorze budowlanym
 • w firmach deweloperskich lub biurach nieruchomości
 • w firmach zarządzających inwestycjami budowlanymi
 • we własnej firmie.