5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przystąpienie do matury i kontynuowanie nauki na studiach wyższych na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach tj.:

 • kosmetologia,
 • farmacja,
 • analityka medyczna,
 • chemia,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria środowiska,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • technologia chemiczna.

KWALIFIKACJE

 • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

 

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - chemia oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła wyposażona jest w laboratorium chemiczne z zestawem HTC Focus 3, wirtualną pracownię międzyprzedmiotową, pracownię matematyczną i komputerową z monitorami interaktywnymi, oraz zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy technik laboratoryjnych
 • Obliczenia chemiczne
 • Zastosowanie komputerów
 • Chemia analityczna
 • Podstawy badań bioanalitycznych
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy preparatyki kosmetyków
 • Opracowanie wyników pomiarów analitycznych
 • Podstawy analizy technicznej

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Pracownia techniki laboratoryjnej
 • Pracownia preparatyki chemicznej
 • Pracownia badań analitycznych
 • Pracownia badań bioanalitycznych
 • Pracownia analizy technicznej
 • Preparatyka i analiza kosmetyków

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach:

 • przemysłu spożywczego (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów)
 • z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych)
 • ochrony środowiska (analiza wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery)

oraz w przemyśle chemicznym w następujących działach:

 • kosmetycznym
 • farmaceutycznym
 • środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.)
 • petrochemicznym
 • nawozów sztucznych
 • tworzyw sztucznych
 • farb i lakierów.