3-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów po szkole podstawowej, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • budownictwo ogólne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • technologia robót wykończeniowych
 • rysunek budowlany
 • język obcy zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • roboty wykończeniowe - zajęcia praktyczne.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy
 • wykonywania robót malarskich
 • wykonywania robót tapeciarskich
 • wykonywania robót posadzkarskich
 • wykonywania robót okładzinowych.

Absolwent może podjąć pracę:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych
 • w firmach remontowo-budowlanych
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 • w firmach zarządzających nieruchomościami
 • w przedsiębiorstwach produkujących materiały do wykończania wnętrz
 • we własnej firmie.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • cierpliwość
 • dokładność i rzetelność
 • wytrwałość i cierpliwość
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa
 • odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
 • zainteresowania techniczne
 • wyobraźnia przestrzenna
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • brak lęku przed wysokością
 • zmysł równowagi
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna
 • gotowość do pracy w szybkim tempie
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.