13 października 2021 r. o godz. 10.00 w Kościele p.w. Świętego Tomasza Apostoła odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Jerzego Mazura SVD Biskupa Ełckiego.

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz Jarosław Dąbrowski, powitał  ks. biskupa prosząc Mszę Świętą dziękczynną za 50-letnie istnienie Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego, za pół wieku trudu włożonego w nauczanie, kształtowanie charakterów i wychowanie młodzieży oraz za 30 lat nauczania katechezy w szkole.

Serdecznie powitał także Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty – pana Wojciecha Cybulskiego, Starostę Ełckiego – pana Marka Chojnowskiego, Wiceprezydenta Ełku – pana Mirosława  Hołubowicza, byłych i obecnych dyrektorów i wicecedyrektorów, emerytowanych nauczycieli, ks. Jacka Graszka i ks. Krzysztofa Pałkowskiego – naszych absolwentów oraz pracowników, uczniów, Przyjaciół Szkoły i zaproszonych gości obecnych na tej uroczystości, by modlić się wspólnie  za naszą Szkołę.

Pani Dyrektor Jolanta Agata Opaluch powitała i podziękowała za przybycie ks. Biskupowi oraz wręczyła J.E.bukiet kwiatów. Ks. Biskup Jerzy Mazur także powitał zebranych i podkreślił, że gromadzimy się dziś na Eucharystii jako uczniowie i uczennice Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Dobrego Pasterza z okazji Jubileuszu szkoły jak i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Modlitwą ogarnął wszystkich nauczycieli i pracowników, wyraził wdzięczność Bogu i ludziom, którzy tworzyli i tworzą szkołę, jak i wszystkim, których już nie ma wśród nas. Jubileusz to czas popatrzenia z wdzięcznością w przeszłość.

Patrząc w przeszłość należy patrzeć z pasją w teraźniejszość i przyszłość, jak czynił to Nasz Patron – Jędrzej Śniadecki. Wszyscy tworzymy przyszłość tej szkoły i żeby czynić to dobrze, jest potrzebna nadzieja, bo bez niej nie ma entuzjazmu, radości i pasji w przekazywaniu wiedzy i mądrości w uczeniu się. Nic jednak się nie zadzieje bez Boga i Jezusa Chrystusa, który napełnia serca prawdziwym szczęściem! "Jezu, ufamTobie". Młodzież i nauczyciele wzięli udział w oprawie tej uroczystości. Po Mszy Świętej wszyscy przeszli do szkoły.