26 października 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego „Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”.

Organizatorem kongresu był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego skierowany był do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego.

Celem Kongresu była integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a także podnoszenie jakości doradztwa zawodowego poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych.

Dzięki bezpośredniej transmisji internetowej możliwość uczestniczenia w wydarzeniu miały także inne podmioty z obszaru edukacji w naszym kraju.

Pełna treść artykułu znajduje się na stronie www.ko.olsztyn.pl