W dniach 15 i 22 kwietnia 2024 roku odbyły się zajęcia uczniów wyjeżdżające na staż do Hiszpanii z psychologiem Panią Anetą Kaczerewską.

Pierwsze zajęcia były integracyjne i miały na celu nauczyć uczniów współpracy w nowo powstałej grupie. Drugim tematem był stres i to jak sobie z nim poradzić w nowym środowisku i nowej sytuacji.