Dokumenty do sprawozdań zostaną udostępnione w dzienniku elektronicznym LIBRUS

img 20200930 115031W dniu 30 września 2020r. uczniowie technikum budownictwa z klas 2Bp, 2Bg, 3B oraz 4B wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka dyplomowana p. Barbara Bielawska.
 2. Gabinet Profilaktyki i Pomocy Przedmedycznej mieści się w budynku szkolnym na parterze, pokój 34.
 3. Pielęgniarka pracuje codziennie w godzinach od 800 do 1400.
 4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz dentysta Jolanta Lenga, w gabinecie stomatologicznym w budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Sikorskiego 5 w godzinach: 1200 – 1800 w poniedziałek i środę oraz 900 – 1100 w czwartek,
 5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
 6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 7. Przed wizytą należy uzgodnić telefonicznie ze stomatologiem termin wizyty, nr telefonu do kontaktu: 518 410 399
 8. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
 9. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na na stronie w dokumentach do pobrania

Zasięg,organizator, nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Ile osób brało udział, z której klasy,
osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Powiatowy Konkurs „Trudne czasy” -100 lat Niepodległości, organizator- Muzeum Historyczne w Ełku i Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku

Wiesława Rowińska

I miejsce - Agnieszka Duda, kl. II A,

Powiatowy Konkurs na przebranie podczas „Pikniku Tuwima” organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną

Wiesława Rowińska

I miejsce:

 • Izabela Jagłowska z kl. I A
 • Weronika Komosińska z kl. I A

Powiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny K. Baczyńskiego

M. Tomaszewska

Agnieszka Łukaszewicz

1 miejsce Dominika Więcko w konkursie w recytacji w języku angielskim

Gabriela Olszewska zajęła II miejsce w konkursie plastycznym.

Ogólnopolski konkurs ortograficzny

Agnieszka Łukaszewicz

 • Dominika Więcko z klasy IG - 1 miejsce w szkole

 Miejsko – Powiatowy konkurs ,,Ełk – Patrzymy w przeszłość”

Agnieszka Marciniak

Wyróżnienie

 • Borawski Mateusz

Ogólnopolski konkurs wiedzy o mitologii

Katarzyna Mosiej

na 246 miejsc Gabriela Kleinschmidt zajęła 24 miejsce

Diecezjalny, Caritas Diecezji Ełckiej, „Wolontariusz- moje miejsce w ojczyźnie”

Beata Czaplicka

Jolanta Opaluch

I miejsce – nagrodą był wyjazd na wycieczkę na Kresy Wschodnie(Smoleńsk- Katyń-Mińsk-Grodno) w dniach 23-28 kwietnia 2019 r. Zaangażowani w konkurs to:

 • Wiktoria Jaśków z kl. I OT wraz z 10 uczennicami z tej samej klasy (Bagińska M., Gotowiec A., Kacprzyk M., Kleinschmidt G., Lemańska A., Leszczyńska K., Piotrowska D., Rogowska K., Targońska G., Wróblewska N.)

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców

Wojciech Dobkowski

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

IV miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Wojciech Dobkowski

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

V miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

Wojciech Dobkowski

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

VI miejsce

Halowe Mistrzostwa Powiatu w Pilce Nożnej Chłopców

Wojciech Dobkowski

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

V miejsce

Mistrzostwa Powiatu na ergometrze wioślarskim

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

VI miejsce

XX edycja konkursu- Potęga żywiołów ziemi- organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Abratkiewicz Grażyna

1miejsce - Leszczyńska Karolina, I OT

Etap szkolny

XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Katarzyna Maciaszek

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się.

 • Bartosz Karwel – kl. IV A,
 • Aleksandra Fitas – kl. IV A,
 • Aleksandra Dziekońska – kl. IV A

Etap centralny

XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

W Hańczowej

Katarzyna Maciaszek

Karwel Bartosz IV A - laureat

Etap szkolny XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, październik 2018

Maria Bogdzio

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się:

 • Sylwii Antoniak - kl. II T:
 • Jolanty Biłdy - kl. II T
 • Natalii Palczewskiej - kl. II T

Etap okręgowy organizowany w Ełku przez Zespół Szkół nr 1 pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty

XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności, 23 listopada 2018

Maria Bogdzio

IX miejsce Sylwia Antoniak

Etap szkolny

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się

 • I - Marcin Pińczak, kl. IIIB
 • II - Gryczkowska Katarzyna kl. IIIB

Etap okręgowy,

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

 • Pińczak Marcin klasa IIIB – 18 miejsce
 • Gryczkowska Katarzyna klasa IIIB – 20 miejsce

Etap szkolny

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”

Małgorzata Lutow

Kwalifikacja 3 uczniów do etapu centralnego:

 • Tereszczak Krzysztof
 • Gryczkowska Katarzyna
 • Górski Paweł

Etap centralny, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”

Małgorzata Lutow

 • I miejsce w konkurencji posadzkarsko – okładzinowej – Krzysztof Tereszczak klasa IIIB
 • II miejsce w konkurencji Malarsko – tapeciarskiej – Katarzyna Gryczkowska klasa IIIB
 • wyróżnienie w konkurencji sucha zabudowa – Paweł Górski klasa IIIB

Etap szkolny

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Kamil Sokołowski

Najlepszy wynik etapu szkolnego Olimpiady:

 • Mateusz Sałek kl. IIIG

Zespół szkolny zgłoszony do II etapu (Mateusz Sałek IIIG, Grzegorz Mickiewicz IIG i Mateusz Borawski IIIG) zajął 34 miejsce na 61 drużyn z całej Polski.

Ogólnopolski konkurs ekonomiczny "Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 2" (Konkurs internetowy).

Organizator : REVAS Business Simulation Games. "Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. "

Mariusz Duda

Zespół 3 osobowy kl. I B – 9 miejsce

 • Bartłomiej Szleszyński,
 • Kacper Statkiewicz,
 • Kamil Chmielewski

Międzyszkolny Konkursu z doradztwa zawodowego „Mój zawód drogą na szczyt kariery” w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Iwona Piaścik

 • II miejsce – Izabela Jagłowska kl I A
 • III miejsce - Aleksandra Dmochowska kl.III OT
 • wyróżnienie Justyna Wiszniewska kl.II OT

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Regionalny Konkurs Poetów Pogranicza Warmii i Mazur

Maria Koerber-Salwowska

Agnieszka Łukaszewicz

 • Agnieszka Duda – II miejsce
 • Katarzyna Dzierżanowska zajęła III miejsce

Ogólnopolski interaktywny konkurs przedmiotowy z języka polskiego „Rozumiem”; Organizator Interaktywna Edukacja Mogalo

Maria Koerber-Salwowska

 •  II miejsce w kraju - Dominik Wasilewski (I G) 

w kategorii "piórem wyrażone" (wiersz własny):

 •  I miejsce - Klaudia Miksza z kl. I OT, 
 • III miejsce - Jakub Stepnowski z kl. III c

w kategorii plastycznej: 

 • Patrycja Chrzanowska: dyplom za udział

Powiatowy Konkurs K. Baczyńskiego

Maria Koerber-Salwowska

w kategorii "Piórem wyrażone" (wiersz własny)

 • I miejsce - Klaudia Miksza z kl. I OT, 

Etap centralny

Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej - ZSPS Poznań

Mariusz Duda

 • V miejsce, Bartłomiej Cybula, kl. III a
 • VI miejsce Mateusz Szyłak, kl. III a
 • VII miejsce, Szymon Pogorzelski, kl. III a

Etap okręgowy w Olsztynie

XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Katarzyna Maciaszek

 • I miejsce Bartosza Karwel

Etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizator Główny – Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach

Katarzyna Maciaszek

 • VIII miejsce Bartosza Karwel – uzyskanie tytułu laureata

Regionalny konkurs budowlany „Nowoczesne budownictwo wokół nas”.Organizator

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego- Białystok

Jacek Orzechowski

Małgorzata Lutow

Wyróżnienie szkoła branżowa,

 • Adrian Szypulski kl. IIm

Wyróżnienie technikum :

 • Jakub Wielgat, klasa IIIB
 • Piotr Przekop, klasa IIIB

Etap międzyszkolny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski

8 miejsce drużynowo w etapie szkolnym na 66 szkół

 • Jakub Chodnicki IVG
 • Robert Pietrzyk IVG
 • Przemysław Piekarski IIG

Etap centralny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski

6 miejsce w etapie międzyszkolnym drużynowo

13 miejsce indywidualnie w etapie centralnym

 • Jakub Chodnicki IVG

Etap szkolny

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, , Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

 • I miejsce, Mateusz Pogorzelski, klasa IIIB

Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Turystyce-organizator

Uniwersytet Łódzki,

Wydział Nauk Geograficznych

V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Małgorzata Wiszniewska

Hubert Górski

 • Jolanta Konopka III OT- 135 miejsce/300
 • Ewelina Dymek III OT – 210 miejsce/300

Mistrzostwa Powiatu Ełckiego Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Siatkowej Chłopców

Andrzej Koroś

IV miejsce, drużyna chłopców

Mistrzostwa Powiatu Ełckiego Szkół Ponadpodstawowych i Wyższych w Piłce Nożnej Chłopców

Andrzej Koroś

Wojciech Dobkowski

III miejsce, drużyna chłopców

V Memoriał K. Skolimowskiej w LA zawody międzyszkolne

Andrzej Koroś

Magdalena Cielesz,

Wojciech Dobkowski,

Adam Antonowicz

 • III miejsce w pchnięciu kulą kobiet, Ewa Dytłow, kl. I A/B
 • II miejsce w biegu na 100m kobiet, Patrycja Mikiewicz, kl. I OT
 • II miejsce w pchnięciu kula chłopców, Mateusz Arciszewski, kl. II G/T
 • II miejsce w skoku w dal kobiet, Aleksandra Mańkowska, kl I A/B
 • III miejsce w skoku wzwyż chłopców, Szymon Tarantowicz, kl. II G/T

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Osiągnięte miejsce,  imię i nazwisko ucznia, klasa

Miejski Konkurs historyczny zorganizowany przez Muzeum Historyczne w Ełku i Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku

Wiesława Rowińska

 • Aleksandra Janewicz z kl. II c
 • Bartosz Karwel z kl. II A
 • Karolina Skorupa z kl. IV A

Wojewódzki Konkurs Recytatorski K. K. Baczyńskiego – kategoria plastyczna

Wiesława Rowińska

 • I Miejsce – Sandra Łoś z kl. I G

Powiatowy konkurs Towarzystwa Miłośników Ełku „Uroki i nostalgie mazurskie”

Wiesława Rowińska

Nagrody:

 • Sandra Łoś z kl. I G - konkurs plastyczny
 • Maksymilian Olszewski z kl. III OT– konkurs poetycki
 • Katarzyna Jaroś  z kl. I T– konkurs fotograficzny

Ogólnopolski konkurs recytatorski w Giżycku

Agnieszka Łukaszewicz

 • Dawid Zera przeszedł eliminacje powiatowe i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego

Recytatorski konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

 • Dawid Zera – III miejsce

Plastyczny konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

 • Katarzyna Karwowska - wyróżnienie

Konkurs historyczny „Trudne czasy”

Agnieszka Łukaszewicz

Dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie:

 • Wiktoria Bronowicka - IIB
 • Mateusz Lisowski - IIB

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej- etap szkolny

Beata Czaplicka

Etap szkolny wygrała uczennica:

 • Chrzanowska Patrycja- kl. IOT,

dodatkowo

 • Mnatsakanyan Diana z  kl. I G  również osiągnęła wysokie noty

zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Teologii Katolickiej

Etap wojewódzki - Olimpiada Solidarności

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienie w etapie wojewódzkim:

 • Kamila Dymek - kl.3B/G
 • Kinga Ignatowicz - kl.3B/G

Etap szkolny  i etap ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ewelina Jackiewicz

Agnieszka Łukaszewicz

Wyróżnienie w etapie ogólnopolskim:

 • Paulina Raczyńska kl.4G
 • Aleksandra Kolenda kl.4B

Etap powiatowy konkursu „Trudne czasy” organizowanego przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny i Muzeum Historyczne w Ełku

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienia:

 • Patrycja Grądziel kl.1OT,
 • Iga Zawistowska kl.1OT

Ogólnopolski interaktywny konkurs przedmiotowy z języka polskiego „Rozumiem”; W-wa, Interaktywna Edukacja

Maria Wyrzykowska

Nikolina Soliwoda z klasy IV A

 • I miejsce w województwie
 • III w kraju

w nagrodę otrzymała brązowy medal, kwotę pieniężną i voucher

Wojewódzki; XXII Konkurs Recytatorski K.K. Baczyńskiego;

ZS nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Maria Wyrzykowska

w kategorii "piórem wyrażone" (wiersz własny):

 •  I miejsce - Klaudia Miksza z kl. I OT, 
 • III miejsce - Jakub Stepnowski z kl. III c

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Józef Jabłoński

Nikt z piszących uczniów kl. 1B i 1G/T nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego

Eliminacje powiatowe Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Józef Jabłoński

zajęcie 2 miejsca w powiecie uczniowie klasy 3 B:

 • Piotr Załuska
 • Kamil Klepacki
 • Krzysztof Pogorzelski

Powiatowy

Dzień Papieski: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia – przygotowanie do konkursu recytatorskiego w ECK  i uczestniczenie w gali prezentacji nagrodzonych utworów

Jolanta Opaluch

 • zajęcie II miejsca w kategorii szkól ponadgimnazjalnych i wystąpienie na gali konkursu w dniu 08. 10 2016 w ECK: Natalii Zery, Karoliny Komosińskiej, Bartosza Karwela. – IIA/B

 • zdobycie wyróżnienia przez Dawida Zerę - IVG

Ogólnopolska XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się

 • Wiktoria Bronowicka - IB i zajęła  w etapie wojewódzkim XV miejsca

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej: Etap szkolny i  Etap Wojewódzki

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowała się

 • Natalia Moldenhower – IB i zajęła  w etapie wojewódzkim XI miejsca

Etap centralny Olimpiady o Żywności –organizator Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

Maria Bogdzio

 • Anita Jóźwiak miejsce VI, IIIa ZSZ
 • Krzysztof Szejda miejsce IX, IIIa ZSZ
 • Przemysław Rejkiewicz miejsce XI, IIIa ZSZ

Olimpiada Wiedzy Umiejętności Rolniczych – organizator Ministerstwo Rolnictwa

Katarzyna Maciaszek

Etap Okręgowy

 • Karolina Skorupa IV A - X miejsce

IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Małgorzata Wiszniewska, Hubert Górski

 • Aneta Paczesna kl. III OT - miejsce I
 • Marcin Gutowski kl. III OT  - miejsce II

Konkurs historyczny „Trudne czasy”-organizator Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku; konkurs lokalny

Małgorzata Niedźwiedzka

 • Marcelina Kołodziej z kl. IV G -  I miejsce w II kategorii wiekowej – młodzież ponadgimnazjalna.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – organizator Politechnika Warszawska – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Małgorzata Lutow

Kwalifikacja do etapu okręgowego – uczniowie z klasy IVB:

 • Piotr Organek – miejsce I
 • Tobiasz Makowski – miejsce II
 • Aleksandra Kolenda – miejsce III
 • Artur Śliwiński – miejsce IV

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór”- III edycja – organizator MODN w Ełku

Małgorzata Lutow

Wyróżnienie za prezentację o kierunku kształcenia technik budownictwa:

 • Kinga Ignatowicz z klasy IIIB

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – ogólnopolska (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski,

Magdalena Jurewicz

Etap szkolny:

 • I Marcelina Kołodziej
 • II Dawid Zera
 • III Jakub Chodnicki

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, eliminacje stopnia podstawowego

Izabella Kasprzak

eliminacje szkolne - 10 uczestników

XVIII- edycja ogólnopolska

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia- Środowisko Przyrodnicze wczoraj Dziś i Jutro

Grażyna Abratkiewicz

 wyróżnienie:

 • uczeń klasy IV Dawid Zera

Kangur Matematyczny

Bożena Plitt

 wyróżnienie:

 • Przemysław Przemielewski-kl.IB

PROJEKTY EDUKACYJNE realizowane w szkole:

W Zespole Szkół nr1 realizowane są różne projekty, dzięki którym uczniowie mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, doskonalić się w kształceniu zawodowym oraz rozwijać pasje i zainteresowania poprzez udział w branżowych kursach i szkoleniach oraz stażach zawodowych u pracodawców krajowych i zagranicznych. 

 • Realizacja projektu od 01.09.2018 r. do 30.04.2020 r. Nr 2018-1-PL01-KA102-047850 „PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna, wartość projektu - …………16 stażystów wzięło udział stażu, który trwał od 03.03.2019 r. do 23.03.2019 r. natomiast 32 będzie uczestniczyło w stażu w przyszłym roku.

 • Projekt „LEPSZE KWALIFIKACJE DZIĘKI STAŻOM ZAGRANICZNYM” ERASMUS+finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – realizowany był od 01.10.2016 r. do 30 kwietnia 2018r.; wartość projektu – 621 108,38 zł.

W ramach ww. projektu 60 uczniów Technikum nr 1 i 4 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ełku w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej, wędliniarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wzięło udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech. Każdy uczestnik projektu przed stażem przeszedł przygotowanie pedagogiczne, językowe i kulturowe. Po odbyciu stażu uczniowie otrzymali unijny dokument Europass Mobilność, honorowany na terenie Unii Europejskiej, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe.

 • Projekt „Zawodowcy ZS1” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: nr RPWM.02.04.01-28-0010/19 – realizowany będzie od 11.2019r. do 31 .08. 2021r.; wartość projektu – 1 110 316,00 zł. W ramach ww. projektu 117 uczniów technikum w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik organizacji turystyki i technik technologii żywności weźmie udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych oraz stażach branżowych.

  Ponadto:
  • zorganizowane będą zajęcia z matematyki dla 3 grup uczniów po 60 godzin; z chemii dla 1 grupy – 120 godzin, z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy po 60 godzin
  • doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt dydaktyczny pracownie zawodowe; sala lekcyjna z matematyki
  • zakupione będzie laboratorium językowe.

 • Projekt „Zawodowcy na start” współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie:RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – realizowany od 01.2017r. do 28 lutego 2019r.; wartość projektu – 872 248,06 zł.

Celem projektu było podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły, służące podniesieniu zdolności kierunkowych, technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia absolwentów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach działań projektowych 110 uczniów zdobywało dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz „miękkie” kompetencje pracownicze. Również 7 nauczycieli podnosiło swoje umiejętności w ramach zadania „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu” uczestnicząc w różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

 • Udział szkoły w projekcie „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” RPWM.02.04.01-12.00-28-008/16 realizowanym przez PWSZ w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w okresie od 10.2017 do 31.03.2022 r. W ramach ww. projektu realizowane są zadania z doradztwa zawodowego, 1 nauczyciel bierze udział w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego, szkoła otrzymała wyposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (sprzęt IT, oprogramowanie oraz meble biurowe), a także przeprowadzono diagnozę stanu realizacji doradztwa zawodowego w Technikum nr1 oraz w Branżowej Szkole I Stopnia, wdrożono Plan wsparcia realizacji doradztwa, uczestniczenie szkolnego doradcy zawodowego w działaniach powiatowej sieci doradców zawodowych. W ramach projektu szkoła bierze udział w przedsięwzięciach promujących doradztwo zawodowe organizowanych na terenie powiatu oraz współpracuje z doradcą – konsultantem odpowiedzialnym za organizację zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w realizacji doradztwa zawodowego na terenie powiatu, szkolni doradcy zawodowi doskonalą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.
 • Realizacja innowacji pedagogicznej - projektu "Wychować człowieka mądrego" polegającego na wprowadzeniu innowacyjnego modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” W roku szkolnym 2017/2018 opieką tutorską objętych było 142 uczniów z klas I i II technikum przez 19 tutorów. W roku szkolnym 2018/2019 projekt kontynuowany był przez 7 nauczycieli, którzy opieką tutorską otoczyli 25 uczniów. Celem projektu było wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces. Ponadto innowacja miała za zadanie zbudowanie partnerskiego sojuszu między szkołą, rodzicami, ukształtowanie w szkole wspólnoty wzajemnie uczącej się. Efektem realizacji projektu były korzyści zarówno dla ucznia (wzrost odpowiedzialności, systematyczności oraz samoakceptacji) nauczyciela (zmiana podstawy autorytetu nauczyciela tj. rezygnacja z autorytetu „nadanego” wynikającego z pełnionej funkcji, na rzecz autorytetu osobowości), jak i rodzica (wzrost zaufania do nauczycieli i szkoły, wzrost gotowości do współpracy ze szkołą w oddziaływaniu wychowawczym, większe zaangażowanie w życie szkoły)

 • Realizacja innowacji pedagogicznej „PODSTAWY DIETETYKI

 • ProjektGdzie duch spotyka się z przestrzeniąw ramach Programu Europejskie Dni Dziedzictwa realizowany był w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Działania projektowe obejmowały warsztaty z języka polskiego, czytanie i tłumaczenie tekstów pisanych szwabachą, warsztaty z języka niemieckiego – analiza i interpretacja tekstów Siegfrieda Lenza, warsztaty z technologii żywności – gotowanie potraw staromazurskich, warsztaty z architektury krajobrazu – odtworzenie wnętrza chaty staromazurskiej oraz warsztaty z historii – wykonanie makiet i kart zabytkowych mazurskich miejscowości.

 • Projekt „Edukacja Globalna. Szkolni liderzy na rzecz rozw” realizowany zgodnie z założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020". W ramach projektu szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Liderów, potwierdzający realizacje zadań w zakresie edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

 • Projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej „Formy ochrony przyrody w Polsce” realizowany był w roku szkolnym 2016/2017. Dotację grantu Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole na temat form ochrony przyrody w Polsce oraz wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem turystycznym szlakiem ełckich pomników przyrody: do rezerwatu przyrody „Ostoja Bobra” koło Ełku, do Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego Parku Narodowego. Pozyskano również dotację na zajęcia pozalekcyjne koła turystyczno-krajoznawczego w ZS nr 1 w Ełku i zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: mapę ścienną - Atrakcje Krajoznawcze Polski oraz trzy książki - Polskie Parki Narodowe.

 • Wspólne pasje, wspólna przestrzeń” i Ściana tolerancji” to projekty realizowane w ramach Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk. Tu działam” realizowanego przez Stowarzyszenie Adelfi. Dotację w wysokości 1700,00 zł przeznaczono na sporządzenie projektu i wykonanie muralu w pracowni turystyczno- krajoznawczej ZS nr 1 w Ełku oraz na zakup materiałów niezbędnych do wykonania mebli w tej pracowni (palety, skrzynki po owocach, nogi do mebli, farby)

 • W latach 2015/2016 i 2016/2017 realizowany był projekt wychowawczy pod patronatem Ministerstwa Edukacji „Szkoła współpracy. Uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego celem było wzmocnienie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami. W ramach projektu we współpracy z rodzicami wypracowane zostały „dobre praktyki”, które miały umacniać relacje między szkołą a rodzicem. Były to cykliczne pikniki, festyny, mikołajkowy maraton zumby oraz wyjazdy rodziców z nauczycielami realizującymi projekt na szkolenia i konferencje do Warszawy.

 • „Śladami przodków mazurskich z „GEOCACHING”- w roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do projektu konkursowego organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era „Projekt z klasą”. Za n udział w konkursie i napisanie projektu, który łączył pracę z mapą, poznanie historii i tradycji Mazur z technologią komunikacyjną Zespół Szkół nr 1 w Ełku został uhonorowany tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły”. „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła” to szkoła, która podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny, jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów. Poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym. Jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

 • Projekt ogólnopolski „Młodzi w akcji. Wiwat niepodległość” realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Jego celem było rozbudzanie w młodzieży patriotyzmu lokalnego, poznanie życia i kariery wybitnych ełczan, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, wzmocnienie poczucia przynależności i odpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę” oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych. W ramach projektu w szkole zorganizowano festiwal niepodległości, na który zaproszono Ełczan, angażujących się całym sercem w pracę na rzecz miasta, którzy opowiedzieli o swojej działalności : dr Stefan Marcinkiewicz – socjolog, historyk, prezydent Ełku – p. Tomasz Andrukiewicza, Radosław Nowacki – fotograf, który zaprezentował swoją kolekcję zdjęć mieszkańców Ełku oraz krajobrazów tutejszych, Piotr Kowalewski – aktor, reżyser, Aneta Zamojska – pisarka, Nikodem Kemicer – działacz na rzecz ludzi bezdomnych i potrzebujących, Teresa Ostrowska – emerytowana nauczycielka naszej szkoły działajaca w ramach Zwiazku Kombatanckiego Dzieci Wojny”. W ramach projektu w szkole wykonane zostały dekoracje nawiązujące do Ełku i regionu – lokomotywa, ełckie kamieniczki. Został również przygotowany „stół regionalny” z daniami charakterystycznymi dla naszych terenów.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -Priorytet 3 w zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 15.000 zł. na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych. W związku z tym w naszej szkole powstała lista książek stworzona na podstawie życzeń uczniów, nauczycieli, rodziców oraz w oparciu o wiedzę bibliotekarek dotyczącą predyspozycji czytelniczych uczniów. W projekcie realizowanych było wiele przedsięwzięć, by propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę. Od wspólnego czytania przez happeningi, spotkania autorskie po lekcje biblioteczne oraz liczne konkursy i różne ciekawe formy staraliśmy się zachęcać do obcowanie z literaturą. W ramach projektu biblioteka szkolna wzbogaciła się o 799 nowych pozycji. Są to: lektury, książki popularnonaukowe i beletrystyka o różnej tematyce np.: fantastyka, literatura sensacyjna i obyczajową.

 • Projekt Noc Bibliotek – to ogólnopolski projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspierający Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. To wyjątkowa akcja, która w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób promuje czytelnictwo i biblioteki jako otwarte i dostępne instytucje kultury dla osób z całego miasta i w każdym wieku. W roku 2017 projekt realizowany był pod hasłem „Czytanie porusza”- motywem przewodnim spotkania była historia Ełku i okolic po II wojnie światowej oraz upowszechnianie kultury w tym czasie. Noc Bibliotek 2018 było po hasłem- „RzeczpospoCzyta“ w kontekście historycznym od zaborów do niepodległości. Przygotowano także wystawę dokumentów (dowody tożsamości, świadectwa, przepustki itp.) z okresu zaborów, po odzyskaniu niepodległości oraz powojennego, a także wystawę fotograficzną „Ełk – nasza mała Ojczyzna“, wystawę pocztówek od Bałtyku do Tatr, wystawę „Rzecz Polska – Skarby polskiego desingu“. W roku 2019 hasłem przewodnim był temat „Znajdźmy wspólny język”. Spotkanie poświęcone było dyskusji dotyczącej komunikacji miedzy narodami „Czy Polak z Niemcem się dogada?“ „Niemieckie abc” oraz „Polnische abc”, była też prelekcja pt. „Język Polski – łączy i dzieli. Można było także obejrzeć wystawę książek z autografami autorów.

Dużym sukcesem szkoły jest także aktywny udział w wielorakich akcjach społecznych, proekologicznych, promujących zdrowie i zdrowy styl życia oraz rozwijających czytelnictwo. Realizowaliśmy także zadania związane z udziałem w działaniach wolontariackich i charytatywnych. Oto szeroka lista naszych działań:

 • Udział w Narodowym Czytaniu.
 • Utworzenie szkolnej galerii fotografii przyrodniczo – krajoznawczej „Galerii Baszta”. Galeria jest stałą, ogólnodostępną przestrzenią w szkole.
 • Wyznaczenie w przestrzeni miejskiej szlaku turystycznego i wydanie przewodnika turystycznego „Śladami Żydów Ełckich”. Przewodnik dostępny jest w MBP, Muzeum Historycznym w Ełku, Centrum Informacji Kulturalno – Turystycznej w Ełku, bibliotece szkolnej.
 • Realizacja programu „Ełk- mała ojczyzna”.
 • Udział w międzyszkolnej akcji promującej czytelnictwoBookcrosing”.
 • Zorganizowanie akcji promującej czytelnictwo dla przedszkolaków „Poczytaj mi duży przyjacielu”.
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej sezon turystyczny na ziemi ełckiej, we współpracy z CEE, biurami podróży, UM Ełk.
 • Zorganizowanie sesji z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery.
 • Organizacja lekkoatletycznych zawodów sportowych w ramach -"Memoriału Kamili Skolimowskiej".
 • Udział w akcji zbiórki żywności dla zwierząt „Podaj łapę”.
 • Udział w zbiórkach żywności na Boże Narodzenie i wakacje w ramach akcji Caritas Diecezji Ełckiej.
 • Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata” i „Światowy Dzień Monitoringu Wód” kształtujących postawy społeczne i proekologiczne.
 • Zorganizowanie akcji: Dzień bez papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS.
 • Organizowanie konkursów promujących czytelnictwo: „Konkurs jednego wiersza”, Konkurs plastyczny promujemy czytelnictwo z okazji „Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych”, konkurs poetycki „Czytam, więc wiem”, konkurs plastyczny „Kto czyta żyje wielokrotnie”.
 • Organizacja Dnia Biblioteki Szkolnej
 • Współpraca z CEO w realizacji programu „Jak przerwać spiralę agresji”.
 • Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
 • Współpraca z parafią pw. Świętego Tomasza Apostoła – organizacja rekolekcji wielkopostnych.
 • Współpraca szkół i placówek z organizacjami, instytucjami społecznymi i kulturalno-naukowymi: Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej, Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Współpraca z Muzeum Historycznym w Ełku, Miejską Biblioteką, Powiatową Komendą Policji, WKU, ECK, Caritas Diecezji Ełckiej, Przedszkolami: „Jedyneczka”, Ekoludki, SP nr 4 w Ełku
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju osobowego uczniów: Miejską Biblioteką Publiczną w Ełku, Parafią Ewangelicko – Metodystyczną w Ełku, Muzeum Polin, Fundacją Forum Dialogu, Szkołą Dialogu, Stowarzyszeniem Adelfi, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wydziałem Strategii i Rozwoju Miasta Ełku, Stowarzyszeniem STOPA, Spółdzielnią Socjalną Dobra Siła, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ełku
 • Zorganizowanie dyskusji międzypokoleniowej pt. „Skąd są współcześni Ełczanie”, projekcji filmu „Niebieskoocy” oraz międzypokoleniowej dyskusji na temat tolerancji. we współpracy z Parafią Ewangelicko-Metodystyczną w Ełku oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ełku

 

TECHNIKUM NR 1 - KIERUNKI KRSZTAŁCENIA

TECHNIK
Technologii żywności
z elementami dietetyki

TECHNIK
Architektury Karjobrazu

TECHNIK
Organizacji turystyki

TECHNIK
Geodeta

 

TECHNIK
Budownictwa

SZKOŁA BRANŻOWA NR 1 - KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

KLASA
wielozawodowa

 

MONTER
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie