20200222 131807W minioną sobotę 22. lutego odbyły się drugie zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania z geodezji w architekturze, realizowane w ramach projektu "Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tym razem zajęcia miały charakter bardziej praktyczny - uczniowie wykonywali pomiary z użyciem niwelatorów optycznych. Z uwagi na niezbyt sprzyjające warunki atmosferyczne ćwiczenia odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej.

Wcześniej uczestnicy zapoznawali się z zagadnieniami dotyczącymi obowiązków geodety w procesie inwestycyjnym, uwarunkowań prawnych prac geodezyjnych, BHP prac terenowych, metodami pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wykorzystaniem materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów planowania i projektowania (m. in. odczytywanie treści map geodezyjnych).

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności z zakresu obsługi geodezyjnych urządzeń pomiarowych w pracach z zakresu architektury krajobrazu. Łącznie przewidziano 30 godzin zajęć do końca kwietnia.

Jak widać na zdjęciach, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a młodzież była bardzo zaangażowana przy wykonywaniu zadań.

Zajęcia prowadził nauczyciel przedmiotów geodezyjnych p. Kamil Sokołowski.