20200829 132956Ostatni tydzień wakacji uczestnicy projektu „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” poświęcili na udział w 4-dniowym kursie obsługi programu do opracowania wyniku pomiarów geodezyjnych i tworzenia obiektowej mapy zasadniczej z bazą danych obiektów topograficznych: C-Geo.

Był on prowadzony przez przedstawiciela firmy będącej producentem i dystrybutorem tego programu, firmę Softline, co przełożyło się na doskonałą jakość i wysoki poziom, potwierdzony uzyskaniem odpowiednich certyfikatów. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach, łącznie dla 22 uczniów z klas II-IV.

Ponadto, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, odbyło się szkolenie z zakresu przepisów prawnych i standardów technicznych w pracach geodezyjnych. 2-dniowy cykl wykładów z tej trudnej, ale niezbędnej w codziennej pracy geodety tematyki, prowadziła firma SKB GIS za pośrednictwem p. dr hab. inż. Kamila Kowalczyka, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Certyfikaty ukończenia szkolenia otrzymało 22 uczniów klasy III i IV oraz dwóch nauczycieli.

W pierwszym tygodniu września 10-cioro uczniów ostatniej klasy technikum przeszło też 5-dniowe szkolenie z programu EW-Mapa. Zajęcia odbywały się poza lekcjami i obejmowały łącznie 36 godzin pracy z oprogramowaniem znanym doskonale w większości firm geodezyjnych w kraju. Certyfikat wydany przez producenta programu, firmę GEOBID, z pewnością będzie więc ważnym dokumentem potwierdzającym dodatkowe kwalifikacje na rynku pracy przyszłych absolwentów.

Jak widać, końcówka wakacji oraz pierwszy tydzień roku szkolnego były dla naszych uczniów bardzo pracowite, a dodatkowo część z nich w lipcu realizowała płatne 4-tygodniowe staże w lokalnych przedsiębiorstwach z branży geodezyjnej. Wszyscy jesteśmy jednak przekonani, że poświęcony czas i praca włożona w rozwój osobisty i podnoszenie własnych kompetencji zaowocuje w przyszłości.

A to dopiero początek zaplanowanych szkoleń, przed nami kolejne: weekendowy wyjazd i warsztaty z nowoczesnych technologii pomiarowych, EW-Mapa (druga grupa), AutoCad oraz kurs pilotażu dronów V-LOS z egzaminem na uprawnienia i opracowanie danych fotogrametrii niskiego pułapu w programie Pix4D.

Wszystkie kursy finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”.

Kamil Sokołowski