W ramach projektu „Zawodowcy w ZS1 i ZS6” odbyło się dwudniowe szkolenie „Bezpieczna żywność” dla uczniów technologii żywności z klasy IV T. Szkolenie prowadziła pani Magdalena Dudek, przedstawiciel firmy DEKRA. Firma DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

W czasie szkolenia pani Magdalena przedstawiła regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności, najważniejsze definicje związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywnością oraz omówiła wymagania następujących systemów: ISO 22000, HCCP, IFS v6.1 BRC v. 8. W czasie wykładu uczniowie dowiedzieli się również, jakimi cechami powinien charakteryzować się auditor i jak sprawnie należy przeprowadzać audit w zakładach produkcji żywności. Podczas szkolenia odbyło się wiele ćwiczeń praktycznych, poprzez które uczniowie zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce.

Opracowywali kartę produktu, wyznaczali punkty CCP w oparciu o drzewko decyzyjne, analizowali nieprawidłowości występujące w hipotetycznym zakładzie spożywczym w oparciu o wymagania Normy BRC Ford. Dzięki szkoleniu młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz miała okazję zapoznać się z możliwościami rozwoju zawodowego po szkole.

Iwona Piaścik