30 sierpnia 2021 r. w auli szkolnej w obecności władz samorządowych i oświatowych, dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców odbyło się podsumowanie projektu" Zawodowcy w ZS1 i ZS 6 w Ełku".

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, a realizowany w okresie 19.11.2019 r. - 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu wyniósł 2 280 560,05 zł. Celem projektu było wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branżach: geodezja, budownictwo, obsługa turystyczna, architektura krajobrazu i technologia żywności, powiązanego z potrzebami rynku pracy, prowadzonego w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego.

W projekcie wzięło udział 20 nauczycieli i 117 uczniów. Pani koordynator Grażyna Ozorowska przedstawiła poszczególne etapy realizacji projektu. Pani Dyrektor Danuta Wojtowicz wyraziła słowa wdzięczności i uznania pracodawcom za pomoc i umożliwienie realizacji staży dla młodzieży. Pracodawcy podziękowali pani dyrektor za współpracę. Panie księgowe oraz wszyscy nauczyciele otrzymali podziękowania i dyplomy za zaangażowany udział w projekcie.

Gratulujemy!!!