img 20200920 112811Wrześniowy weekend okazał się dobrze spędzonym czasem. Grupa II kierunku technik architektury krajobrazu w ramach projektu „Zawodowcy ZS1 i ZS6”, którą tworzy 14 uczniów z klasy III A i II A, odbyła szkolenie z obsługi programu do projektowania Gardenphilia.

Dzięki temu możliwa będzie realizacja treści programowych, dotyczących zastosowania podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu, utrwalenie zasad kompozycji, dobór roślin do konkretnego ukształtowania powierzchni, warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych roślin. Jednocześnie szkolenie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, a zdobyte umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

p. Katarzyna Maciaszek