zs1 logo 75Diagnoza indywidualna 117 uczniów zrekrutowanych w projekcie "Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku" rozpoczęła się w grudniu i będzie trwała, aż wszyscy uczniowie zostaną zdiagnozowani. 

Harmonogram diagnozy na grudzień 2019 i styczeń 2020 w załączniach. Harmonogram na luty zostanie umieszczony w pożniejszym terminie.

Grażyna Ozorowska