img 20200916 161441ABC florystyki to część zajęć dla uczniów  kierunku architektury krajobrazu odbywająca się w ramach projektu „Zawodowcy w ZS1 i ZS6”. Realizacja programu wiąże się z przypomnieniem, uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania kompozycji florystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji okolicznościowych.

Grupa I, licząca 9 uczniów kl. IV A, z dużym zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich zajęciach poznając tajniki, metody, techniki i sposoby pracy z materiałem florystycznym i nieflorystycznym. Zajęcia budują kreatywność, rozwijają wyobrażenia przestrzenne oraz pozwalają uczniom odkryć własne uzdolnienia. To jest dobry czas na budowanie poczucia własnej wartości, bo każda praca zasługuje na pochwałę i docenienie.

p. Katarzyna Maciaszek