2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

img 20190313 wa0004Pobyt w Spoleto to czas poświęcony na realizację stażu, który nasi uczniowie odbywają w firmach budowlanych, w hotelach oraz w rodzinnej masarni. Jest to forma nabywania przez nich praktycznych umiejętności do wykonywania pracy w miejscu pracy.

Głównym celem stażu jest doskonalenie i pozyskiwanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do zdobycia doświadczenia zawodowego.

W czasie trwania stażu uczniowie muszą przestrzegać ustalonego rozkładu czasu pracy oraz sumiennie wykonywać zadania objęte programem stażu. Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje opinię zawierającą informację o realizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych pozyskanych przez uczniów w trakcie stażu. Dla większości uczniów staż jest pierwszym zetknięciem się z jakąkolwiek formą pracy zawodowej.

W relacjach z pracodawcami wykorzystują język włoski i angielski, a przy okazji nawiązują kontakty interpersonalne. W miejscach stażu panuje atmosfera wzajemnej współpracy i wsparcia.

OPIEKUNOWIE I STAŻYŚCI ZS1 EŁK

erasmus logo1

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.