button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

2019 erazmus logoRekrutacja wstępna zakończona wyłoniono 36 uczniów ubiegających się na wyjazd do Włoch. Listy wywieszono w gablocie projektowej obok sekretariatu.

W dniu 17 października 2019 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami, którzy brali udział w rekrutacji do projektu  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” w ramach którego uczniowie wyjadą na 4 tygodniowe staże zawodowe do Włoch.

Na spotkaniu omówiono:

  • ogólne informacje dotyczące realizacji całego projektu,
  • sposób komunikowania się koordynatora projektu z uczestnikami projektu,
  • asady uczęszczania na zajęcia i ewentualnego usprawiedliwiania nieobecności,
  • zasady wyłonienia ostatecznej listy stażystów.

Od dnia 07 listopada 2019 roku rozpoczynają się zajęcia pedagogiczno –kulturowo -językowe uczniów grupy 3 i 4 wyjeżdżających na staż do Włoch do miasta Spoleto w lutym i marcu 2020 roku.

koordynator projektu:
Grażyna Ozorowska

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

2019 erazmus logoRekrutacja wstępna zakończona wyłoniono 36 uczniów ubiegających się na wyjazd do Włoch. Listy wywieszono w gablocie projektowej obok sekretariatu.

W dniu 17 października 2019 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami, którzy brali udział w rekrutacji do projektu  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” w ramach którego uczniowie wyjadą na 4 tygodniowe staże zawodowe do Włoch.

Na spotkaniu omówiono:

  • ogólne informacje dotyczące realizacji całego projektu,
  • sposób komunikowania się koordynatora projektu z uczestnikami projektu,
  • asady uczęszczania na zajęcia i ewentualnego usprawiedliwiania nieobecności,
  • zasady wyłonienia ostatecznej listy stażystów.

Od dnia 07 listopada 2019 roku rozpoczynają się zajęcia pedagogiczno –kulturowo -językowe uczniów grupy 3 i 4 wyjeżdżających na staż do Włoch do miasta Spoleto w lutym i marcu 2020 roku.

koordynator projektu:
Grażyna Ozorowska

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

Harmonogram zajęć dla grupy 2

Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 2 
przygotowujących uczniów na staże zagraniczne we Włoszech 
w ramach projektu PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850

Lp.

Data

Czas

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

1

07.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

2

07.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

3

09.11.2019
sobota

8.00-11.05

4

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

4

09.11.2019
sobota

11.15- 14.25

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

5

13.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

6

13.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

7

14.11.2019
piątek

15.10 – 16.40

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

8

14.11.2019
piątek

16.50-18.20

2

Historia Unii europejskiej i programu Erazmus+

Joanna Gaworska

53

9

18.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

10

18.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

11

21.11.2019
czwartek

15.10 –18.20

4

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

12

25.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

13

25.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

14

09. 12.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Historia i kultura Włoch i

K. Mentel-Dąbrowska

62

15

09. 12.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

16

11.12.2019
środa

15.10 – 18.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

17

14.12.2019
sobota

8.00-12.00

5

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

18

18. 12.2019
środa

15.10 – 16.40

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

19

18. 12.2019
środa

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

Harmonogram zajęć dla grupy 3

Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 3
przygotowujących uczniów na staże zagraniczne we Włoszech
w ramach projektu PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850

Lp.

Data

Czas

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

1

07.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

2

07.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

3

09.11.2019
sobota

8.00-11.05

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

4

09.11.2019
sobota

11.15- 14.25

4

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

5

13.11.2019
Czwartek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

6

13.11.2019
Czwartek

16.50-18.20

2

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

7

14.11.2019
piątek

15.10 – 16.40

2

Historia Unii europejskiej i programu Erazmus

Joanna Gaworska

53

8

14.11.2019
piątek

16.50-18.20

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

9

18.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

10

18.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

11

25.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

12

25.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

13

28.11.2019
czwartek

15.10 –18.20

4

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

14

07.12.2019
sobota

8.00-12.00

5

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

15

09.12.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

16

09.12.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

18

11.12.2019
środa

15.10-18.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

19

18.12.2019
środa

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

20

18.12.2019
środa

16.50-18.20

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram  zajecić gr. 3 i 4.doc)Harmonogram spotkań dla grup 2 i 3[ ]172 kB

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.