2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

2019 erazmus logoRekrutacja wstępna zakończona wyłoniono 36 uczniów ubiegających się na wyjazd do Włoch. Listy wywieszono w gablocie projektowej obok sekretariatu.

W dniu 17 października 2019 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami, którzy brali udział w rekrutacji do projektu  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” w ramach którego uczniowie wyjadą na 4 tygodniowe staże zawodowe do Włoch.

Na spotkaniu omówiono:

  • ogólne informacje dotyczące realizacji całego projektu,
  • sposób komunikowania się koordynatora projektu z uczestnikami projektu,
  • asady uczęszczania na zajęcia i ewentualnego usprawiedliwiania nieobecności,
  • zasady wyłonienia ostatecznej listy stażystów.

Od dnia 07 listopada 2019 roku rozpoczynają się zajęcia pedagogiczno –kulturowo -językowe uczniów grupy 3 i 4 wyjeżdżających na staż do Włoch do miasta Spoleto w lutym i marcu 2020 roku.

koordynator projektu:
Grażyna Ozorowska

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

2019 erazmus logoRekrutacja wstępna zakończona wyłoniono 36 uczniów ubiegających się na wyjazd do Włoch. Listy wywieszono w gablocie projektowej obok sekretariatu.

W dniu 17 października 2019 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami, którzy brali udział w rekrutacji do projektu  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH” w ramach którego uczniowie wyjadą na 4 tygodniowe staże zawodowe do Włoch.

Na spotkaniu omówiono:

  • ogólne informacje dotyczące realizacji całego projektu,
  • sposób komunikowania się koordynatora projektu z uczestnikami projektu,
  • asady uczęszczania na zajęcia i ewentualnego usprawiedliwiania nieobecności,
  • zasady wyłonienia ostatecznej listy stażystów.

Od dnia 07 listopada 2019 roku rozpoczynają się zajęcia pedagogiczno –kulturowo -językowe uczniów grupy 3 i 4 wyjeżdżających na staż do Włoch do miasta Spoleto w lutym i marcu 2020 roku.

koordynator projektu:
Grażyna Ozorowska

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

Harmonogram zajęć dla grupy 2

Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 2 
przygotowujących uczniów na staże zagraniczne we Włoszech 
w ramach projektu PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850

Lp.

Data

Czas

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

1

07.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

2

07.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

3

09.11.2019
sobota

8.00-11.05

4

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

4

09.11.2019
sobota

11.15- 14.25

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

5

13.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

6

13.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

7

14.11.2019
piątek

15.10 – 16.40

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

8

14.11.2019
piątek

16.50-18.20

2

Historia Unii europejskiej i programu Erazmus+

Joanna Gaworska

53

9

18.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

10

18.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

11

21.11.2019
czwartek

15.10 –18.20

4

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

12

25.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

13

25.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

14

09. 12.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Historia i kultura Włoch i

K. Mentel-Dąbrowska

62

15

09. 12.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

16

11.12.2019
środa

15.10 – 18.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

17

14.12.2019
sobota

8.00-12.00

5

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

18

18. 12.2019
środa

15.10 – 16.40

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

19

18. 12.2019
środa

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

Harmonogram zajęć dla grupy 3

Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 3
przygotowujących uczniów na staże zagraniczne we Włoszech
w ramach projektu PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850

Lp.

Data

Czas

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

1

07.11.2019
czwartek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

2

07.11.2019
czwartek

16.50-18.20

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

3

09.11.2019
sobota

8.00-11.05

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

4

09.11.2019
sobota

11.15- 14.25

4

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

5

13.11.2019
Czwartek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

6

13.11.2019
Czwartek

16.50-18.20

2

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

7

14.11.2019
piątek

15.10 – 16.40

2

Historia Unii europejskiej i programu Erazmus

Joanna Gaworska

53

8

14.11.2019
piątek

16.50-18.20

2

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

9

18.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

10

18.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

11

25.11.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Pierwsza pomoc

Barbara Kulik

53

12

25.11.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

13

28.11.2019
czwartek

15.10 –18.20

4

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.
prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

14

07.12.2019
sobota

8.00-12.00

5

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

15

09.12.2019
poniedziałek

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

16

09.12.2019
poniedziałek

16.50-18.20

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

18

11.12.2019
środa

15.10-18.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

19

18.12.2019
środa

15.10 – 16.40

2

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

25

20

18.12.2019
środa

16.50-18.20

2

Historia i kultura Włoch

K. Mentel-Dąbrowska

62

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram  zajecić gr. 3 i 4.doc)Harmonogram spotkań dla grup 2 i 3[ ]172 kB

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.