2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

erasmus logo1W auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku 19 lutego 2019 roku o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie ze stażystami i ich rodzicami dotyczące szczegółów organizacji wyjazdu i przebiegu stażu we Włoszech w mieście Spoleto.

Tematyka spotkania:

 • omówienie szczegółów podróży do Spoleto, zakwaterowania, wyjazdów turystycznych,
 • przypomnienie celów i rezultatów projektu,
 • omówienie zasady realizacji i przebiegu stażu,
 • przypomnienie dokumentów, które są niezbędne podczas pobytu na stażu,
 • rozdanie materiałów promujących (szalików i czapeczek) stażystom,
 • podpisanie umów i załączników do umów przez stażystów i rodziców uczniów niepełnoletnich,
 • zapoznanie się i podpisanie regulaminu stażu zagranicznego,
 • zapoznanie z warunkami ubezpieczenia.

Terminy przyjazdu i wyjazdu uczestników:

Numer grupy

Liczba uczestników

Liczba opiekunów

Czas trwania 
(w tyg.)

Zakładany termin przyjazdu do Spoleto

Zakładany termin wyjazdu ze Spoleto

I

16

2

3

03.03.2019

23.03.2019

Staże realizowane są we współpracy z partnerem zagranicznym Azzurra Società Cooperativa Socjale siedziba: Spoleto(PG), Via Di Villa Redenta, 1 CAP 06049, Włochy reprezentowanym przez: Presidente Signora Simonetta Rella.

Na staż z grupy I jadą uczniowie:

 • technikum budownictwa – 5 uczniów,
 • technikum obsługi turystycznej- 5 uczniów,
 • technikum architektury krajobrazu – 4 uczniów,
 • technikum technologii żywności – 2uczniów.

Grażyna Ozorowska
koordynator projektu


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850 

Nazwa projektu:  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

erasmus logo1

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.