button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

erasmus logo1W dniu 17 maja w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Ełku odbyło się uroczyste rozdanie uczniom certyfikatów przez Panią dyrektor Danutę Wojtowicz i podsumowanie realizacji projektu w roku szkolnym 2018/2019 przez koordynatora projektu Grażynę Ozorowską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IOT, IA, IB, IT, IIOT, IIA/B, IIT wraz z nauczycielami.

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku realizuje projekt „Po lepsze kwalifikacje do Włoch” w okresie od 01.09.2018 roku do 30.04.2020 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna. Całkowity koszt projektu: 467 665,00.

W ramach projektu I grupa licząca 16 uczniów ZS nr 1 w Ełku z klas Technikum nr 1 w Ełku kształcących się w zawodach:

  • technik obsługi turystycznej (5 uczniów),
  • technik budownictwa (5 uczniów),
  • technik architektury krajobrazu (4 uczennice),
  • technik technologii żywności (2 uczennice),

wzięła udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech w okresie od 03.03.2019 r. do 23.03.2019 r. Staże realizowane były we współpracy z partnerem zagranicznym Azzurra Società Cooperativa Socjale siedziba: Spoleto(PG), Via Di Villa Redenta, 1 CAP 06049, Włochy reprezentowanym przez: Presidente Signora Simonetta Rella.

Koordynator projektu w formie prezentacji multimedialnej przedstawiała cele projektu, etapy realizacji projektu, miejsca stażu, przebieg stażu, efekty realizacji projektu oraz opinie uczniów o stażu, omówiła również kryteria rekrutacji. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże, ponieważ w przyszłym roku szkolnym w ramach projektu pojadą na staż do Włoch dwie 16 osobowe grupy czyli 32 uczniów.

Grażyna Ozorowska
koordynator projektu

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.