button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

2019 erazmus logoMożliwości rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Ełku 10 czerwca 2019 r.

 

 • 9:00-10:00 - Rejestracja uczestników

 • 10:00-10:30 - OTWARCIE KONFERENCJI
  • Małgorzata Kopiczko, senator Rzeczpospolitej Polskiej
  • Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 • 10:30-12:00
  • Oferta programu Erasmus+ dla szkolnictwa zawodowego – praktyki zagranicznew przedsiębiorstwach dla uczniów szkół branżowych i technicznych
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu Erasmus+ oraz eTwinning
  • PO WER: Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
  • Program EDUKACJA – profesjonalny rozwój kadry, mobilności oraz partnerstwainstytucjonalne
  • Europejski Korpus Solidarności – projekty wolontariatu dla młodzieży, staże i miejsca pracy

 • 12:00-12:30 - Przerwa kawowa

 • 12:30-13:30 - EDUInspiracje – przykłady dobrych praktyk realizowanych przez beneficjentówprogramu Erasmus+
  • Zespół Szkół nr 1 w Ełku im. Jędrzeja Śniadeckiego
  • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
  • Beneficjent Sektora Edukacja szkolna

 • 13:30-13:50 - EuroSkills i WorldSkills: Rola europejskich i światowych konkursów umiejętnościzawodowych w podnoszeniu atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego dopasowaniado potrzeb gospodarki

 • 13:50-14:00 - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 • 14:00-15:00 - Lunch

 

2019 organizatorzy loga

PLIKI DO POBRANIA

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.