2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

zs1 logo 75Harmonogram zajęć językowo-pedagogiczno-kulturowych grupa 1 przygotowujących uczniów na staże zagraniczne we Włoszech w ramach projektu PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH - nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850.

Lp.

Data

Czas

Ilość godzin

Nazwa zajęć

Prowadzący

Miejsce

1.

17.11.2018 sobota

8.00 - 11.05

4

Zajęcia pedagogiczne

Justyna Zaremba

53

2.

17.11.2018 sobota

11.15 - 14.25

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

3.

20.11.2018 wtorek

14.10 - 15.40

2

Historia Unii europejskiej i programu Erazmus

Józef Jabłoński

53

4.

24.11.2018 sobota

8.00 - 12.45

6

Spotkanie z przedstawicielem policji nt.

prawne aspekty pobytu za granicą, zagrożenia terroryzmem i sposoby reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia, możliwych kontaktów z migrantami

Agata Jonik

53

5.

27.11.2018 wtorek

14.10 - 17.20

4

Pierwsza pomoc

Józef Jabłoński

53

6.

30.11.2018 piątek

14.10 - 17.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

7.

04.12.2018 wtorek

15.00 - 18.10

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

8.

08. 12.18.2018 sobota

8.00 - 12.45

5

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

9.

11.12.2018 wtorek

14.10 - 17.20

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

10.

11 grudnia wtorek

14.10 - 17.20

4

Historia i kultura Włoch

Agnieszka Gajewska

53

11.

15.12.2018 sobota

8.00 - 11.05

4

Język angielski

Patrycja Stasiewicz

53

12.

15.12.2018 sobota

11.15 - 14.25

4

Zajęcia  pedagogiczne

Justyna Zaremba

53


Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność Edukacyjna

Nr projektu : 2018-1-PL01-KA102-047850 

Nazwa projektu:  PO LEPSZE KWALIFIKACJE DO WŁOCH

erasmus logo1

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.