Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kamińska.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: +48 87 621 69 92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
 • adres: 19-300 Ełk, ul. 11 Listopada 24
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: +48 87 621 69 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 11 Listopada, prowadzą do niego schody oraz drugie wejście od strony parkingu przy ul. Tuwima, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, również wydzielone dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zasięg, organizator, nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Ile osób brało udział, z której klasy, osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Wewnątrzszkolny Mikołajkowy Konkurs na komiks z języka angielskiego

Monika Sokołowska

Aneta Janczewska

Patrycja Stasiewicz

Małgorzata Tomaszewska

Magda Cybulko

Marzena Czaplicka

10 uczniów z kl. II wzięło udział

Ogólnopolski konkurs „Architektura UNESCO w Polsce” organizowany przez MDK w Zamościu.

Joanna Gaworska

uczennica klasy III zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Jolanta Opaluch

udział 4 uczennic z kl. II

2 uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego

Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu „Dobra kultury UNESCO Architektura w Polsce”. Praca została wysłana na konkurs do Zamościa.

Ewelina Jackiewicz

2 uczniów z klasy I i II wzięło udział

Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu o polskich tradycjach "Praca została wysłana na konkurs do Warszawy.

Ewelina Jackiewicz

Udział uczennicy kl I, werdykt w marcu 2021r.

Przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

Ewelina Jackiewicz

Uczniowie klas 1 i 2 technikum

Etap szkolny - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych - VIII Olimpiada Wiedzy o Turystyce Małgorzata Wiszniewska 2 uczniów kl. III
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – eliminacje klasowe i etap szkolny Kamil Sokołowski

W etapie szkolnym wzięło udział 12 uczniów z klas IV, IIIG II).

Do etapu międzyszkolnego zakwalifikował się zespół 3 uczniów i zajęli 18 miejsce w kraju.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap szkolny Maria Bogdzio 2 uczniów kl. III zakwalifikowani do etapu okręgowego
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, etap szkolny Małgorzata Lutow

Brało udział: 5 uczniów z klasy III i 4 uczniów z klasy IV.

I miejsce – uczeń z klasy IVB

Konkurs na prezentację multimedialną „Co wiem o AIDS?” (konkurs szkolny) Izabella Kasprzak

4 osoby:

 • 1 miejsce - uczennica kl. II
 • 2 miejsce - uczennica kl. II
 • 3 miejsce - uczeń kl.I
Zasięg, organizator, nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Ile osób brało udział, z której klasy, osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Konkurs wokalno-recytatorski w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy! „organizowanego przez Ełckie Centrum Kultury - Dział Edukacji Kulturalnej.

Beata Czaplicka

Zajęcie I miejsca przez uczennicę klasy II za wykonanie utworu muzycznego „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Wojewódzki etap „Olimpiada Wiedzy Historycznej” COPTIOSH

Ewelina Jackiewicz

Wytypowano 2 uczniów, którzy otrzymali próg 50% poprawnych odpowiedzi, uczniowie reprezentowali szkołę na etapie wojewódzkim w Białymstoku.

Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” konkurs plastyczny organizowany przez MODN w Ełku

Ewelina Jackiewicz

Joanna Gaworska

 • I miejsce zajął uczeń kl. I
 • wyróżnienie zdobyła uczennica kl. I

Konkuru „Dziękuję, nie piję, nie biorę, nie palę” konkurs organizowany przez MODN w Ełku

Ewelina Jackiewicz

W konkursie wzięło udział 2 uczniów, jedna uczennica otrzymała wyróżnienie

Konkurs ogólnopolski „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Ewelina Jackiewicz

W konkursie wziął udział uczeń z kl. 1, otrzymał podziękowanie za udział od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Marszałek Sejmu Elżbiety Witek

Historyczno-literacki konkurs wojewódzki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanego przez IPN w Białymstoku.

Ewelina Jackiewicz

W konkursie wzięły udział 3 osoby z klasy I. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w postaci nagrody książkowej oraz dyplomy.

Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu – „Wybieram wybory”

Ewelina Jackiewicz

Agnieszka Łukaszewicz

W konkursie wzięli uczniowie klas I1 technikum oraz klas III technikum. Nikomu nie udało się uzyskać progu 90% poprawnych odpowiedzi, aby przejść do kolejnego etapu.

Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „Modern Students”

Aneta Janczewska

Monika Sokołowska

W konkursie wzięło udział około 40 uczniów z klas I-IV technikum, żaden uczeń nie zakwalifikował się do kolejnego etapu.

Przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu z historii i z wiedzy o społeczeństwie organizowanym przez COPTIOSH.

Joanna Gaworska

Uczniowie klas I technikum

Ogólnopolski konkurs literacki „Mój Nobel” organizator – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

Katarzyna Mosiej

Udział 1 osoba z kl. II

Przygotowanie uczennicy do Wojewódzkiego Konkursu Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 • konkurs plastyczny
 • konkurs recytatorski
 • konkurs poetycki

Katarzyna Mosiej

Udział 2 uczniów: 1 konkurs recytatorski, 1 – konkurs plastyczny

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetów Pogranicza Warmii, Mazur.

Katarzyna Mosiej

Udział 2 uczennic z klas I, jedna zajęła III miejsce i przeszła do etapu regionalnego, który nie odbył się z powodu pandemii

Konkurs wokalno-recytatorski z okazji XIX Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!”. Przygotowanie repertuaru, prowadzenie prób, opieka nad uczniami podczas przesłuchania i gali konkursowej

Jolanta Opaluch

Uczennica kl. III zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

V Debata Oxfordzka w Giżycku.

Agnieszka Łukaszewicz

Czteroosobowa drużyna uczniów klasy III zajęła III miejsce w województwie.

XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wiesława Rowińska

Agnieszka Kwiatkowska

wyróżnienie w kategorii prac plastycznych otrzymała uczennica z kl. II

Konkurs szkolny fotograficzny „Czytanie z Ełkiem w tle”

Agnieszka Kwiatkowska

Wiesława Rowińska

Cykl zdjęć przygotowało 6 uczniów z klasy III

3 międzyszkolny konkurs języka angielskiego Modern Students - edycja wojewódzka

Małgorzata Tomaszewska

Aneta Janczewska

Monika Sokołowska

W konkursie wzięło udział ponad 40 uczniów

Szkolny konkurs - palenie szkodzi Tobie i otoczeniu

Kasprzak Izabella

udział 21 uczniów z różnych klas

Szkolny konkurs wiedzy o AIDS

Kasprzak Izabella

udział 16 uczniów z różnych klas

Kangur matematyczny

Plitt Bożena

udział uczniów z różnych klas

Etap szkolny, Politechnika Warszawska, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Małgorzata Lutow

Udział: 20 uczniów z klasy III i IV

Etap okręgowy - Konkurs „Olimpiada budowlana Danwood – jeden z dziesięciu” w Białymstoku

Małgorzata Lutow

Wzięło udział 2 uczniów z klasy IV i 1 uczeń z klasy III, jeden uczeń z III zajął 4 miejsce

Etap szkolny - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach XLIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Maria Bogdzio

2 uczniów zakwalifikowało do etapu okręgowego

Etap szkolny - ZUS - Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

Grażyna Ozorowska

Mariusz Duda

Wzięło udział 34 uczniów z klas II, 3 osoby przeszły do kolejnego etapu

Etap szkolny - Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Kamil Sokołowski

 • 8 uczniów z klas II, III i IV.
 • Zespół został zakwalifikowany do etapu międzyszkolnego (24 miejsce na 69 szkół).
Etap międzyszkolny Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie

Kamil Sokołowski

Udział 3 uczniów z klas III i IV

Etap szkolny - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Małgorzata Wiszniewska

Udział 2 uczennic z klasy III

Etapie Okręgowy - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych - VII Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Małgorzata Wiszniewska

Udział 2 uczennic z klasy III, w etapie okręgowym olimpiady – połowa stawki

Zasięg, organizator, nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Ile osób brało udział, z której klasy, osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Powiatowy Konkurs „Trudne czasy” - 100 lat Niepodległości, organizator- Muzeum Historyczne w Ełku i Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny w Ełku

Wiesława Rowińska

I miejsce – uczennica kl. II

Powiatowy Konkurs na przebranie podczas „Pikniku Tuwima” organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną

Wiesława Rowińska

I miejsce: 2 uczennice z klasy I

Powiatowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny K. Baczyńskiego

M. Tomaszewska

Agnieszka Łukaszewicz

 • I miejsce w konkursie w recytacji w języku angielskim - uczennica klasy I
 • II miejsce w konkursie plastycznym - uczennica kl. II

Ogólnopolski konkurs ortograficzny

Agnieszka Łukaszewicz

uczennica z kl. I - 1 miejsce w szkole

 Miejsko-Powiatowy konkurs ,,Ełk – Patrzymy w przeszłość”

Agnieszka Marciniak

Wyróżnienie – uczeń klasy II

Ogólnopolski konkurs wiedzy o mitologii

Katarzyna Mosiej

na 246 miejsc uczennica klasy I zajęła 24 miejsce

Diecezjalny, Caritas Diecezji Ełckiej, „Wolontariusz - moje miejsce w ojczyźnie”

Beata Czaplicka

Jolanta Opaluch

I miejsce – nagrodą był wyjazd na wycieczkę na Kresy Wschodnie(Smoleńsk- Katyń-Mińsk-Grodno) w dniach 23-28 kwietnia 2019 - 11 uczniów

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

IV miejsce uczniowie różnych klas

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

V miejsce uczniowie różnych klas

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

VI miejsce uczniowie różnych klas

Halowe Mistrzostwa Powiatu w Pilce Nożnej Chłopców

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

V miejsce uczniowie różnych klas

Mistrzostwa Powiatu na ergometrze wioślarskim

Wojciech Dobkowski,

Andrzej Koroś

Adam Antonowicz

VI miejsce uczniowie różnych klas

XX edycja konkursu - Potęga żywiołów ziemi- organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Abratkiewicz Grażyna

1miejsce – uczennica z klasy I

Etap szkolny - XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Katarzyna Maciaszek

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów klas IV

Etap centralny - XLIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach W Hańczowej

Katarzyna Maciaszek

uczeń kl. IV - laureat

Etap szkolny XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, październik 2018

Maria Bogdzio

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów z kl. II

Etap okręgowy organizowany w Ełku przez Zespół Szkół nr 1 pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty - XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności, 23 listopada 2018

Maria Bogdzio

IX miejsce uczennica kl. II

Etap szkolny - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

Do etapu okręgowego zakwalifikowali się

 • I miejsce - uczeń kl. III
 • II miejsce - uczennica kl. III

Etap okręgowy - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

 • 18 miejsce - uczennica kl. III
 • 20 miejsce - uczennica kl. III

Etap szkolny - Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”

Małgorzata Lutow

Kwalifikacja 3 uczniów kl. III do etapu centralnego

Etap centralny, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Konkurs „Nowoczesne budownictwo wokół nas”

Małgorzata Lutow

 • I miejsce w konkurencji posadzkarsko-okładzinowej – uczeń klasy III
 • II miejsce w konkurencji malarsko-tapeciarskiej – uczennica klasa III
 • wyróżnienie w konkurencji sucha zabudowa – uczeń klasa III

Etap szkolny - Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Kamil Sokołowski

Najlepszy wynik etapu szkolnego Olimpiady: uczeń kl. III

Zespół szkolny zgłoszony do II etapu zajął 34 miejsce na 61 drużyn z całej Polski.

Ogólnopolski konkurs ekonomiczny "Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 2" (Konkurs internetowy).

Organizator : REVAS Business Simulation Games. "Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. "

Mariusz Duda

Zespół 3 osobowy kl. I – 9 miejsce

Międzyszkolny Konkursu z doradztwa zawodowego „Mój zawód drogą na szczyt kariery” w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”

Iwona Piaścik

 • II miejsce – uczennica kl I
 • III miejsce – uczennica kl.III
 • wyróżnienie uczennica kl.II

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Osiągnięte miejsce, imię i nazwisko ucznia, klasa

Regionalny Konkurs Poetów Pogranicza Warmii i Mazur

Maria Koerber-Salwowska

Agnieszka Łukaszewicz

 • uczennica klasy II – II miejsce
 • uczennica klasy II- zajęła III miejsce

Ogólnopolski interaktywny konkurs przedmiotowy z języka polskiego „Rozumiem”; Organizator Interaktywna Edukacja Mogalo

Maria Koerber-Salwowska

II miejsce w kraju – uczeń kl. I

 • w kategorii "piórem wyrażone" -I miejsce – uczennica z kl. I , 

III miejsce – uczeń z kl. III BS

 • w kategorii plastycznej: 1 uczennica dyplom za udział

Powiatowy Konkurs K. Baczyńskiego

Maria Koerber-Salwowska

w kategorii (wiersz własny) - I miejsce – uczennica z kl. I

Etap centralny - Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej - ZSPS Poznań

Mariusz Duda

 • V miejsce, uczeń kl. III BS
 • VI miejsce uczeń kl. III BS
 • VII miejsce uczeń kl. III BS

Etap okręgowy w Olsztynie - XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Katarzyna Maciaszek

I miejsce uczeń klasy II

Etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizator Główny – Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach

Katarzyna Maciaszek

VIII miejsce uczeń klasy II – uzyskanie tytułu laureata

Regionalny konkurs budowlany „Nowoczesne budownictwo wokół nas”.Organizator

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego- Białystok

Jacek Orzechowski

Małgorzata Lutow

 • Wyróżnienie szkoła branżowa - uczeń kl. II
 • Wyróżnienie technikum : uczeń klasa III

Etap międzyszkolny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski

8 miejsce drużynowo w etapie szkolnym na 66 szkół zajęło 3 uczniów z klasy II i IV

Etap centralny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski

 • 6 miejsce w etapie międzyszkolnym drużynowo
 • 13 miejsce indywidualnie w etapie centralnym zajął uczeń klasy IV

Etap szkolny - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Politechnika Warszawska

Małgorzata Lutow

I miejsce uczeń kl. III

Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Turystyce - organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Małgorzata Wiszniewska, Hubert Górski

 • Uczennica kl. III - 135 miejsce/300
 • Uczennica kl. III – 210 miejsce/300

Mistrzostwa Powiatu Ełckiego Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Siatkowej Chłopców

Andrzej Koroś

IV miejsce, drużyna chłopców

Mistrzostwa Powiatu Ełckiego Szkół Ponadpodstawowych i Wyższych w Piłce Nożnej Chłopców

Andrzej Koroś, Wojciech Dobkowski

III miejsce, drużyna chłopców

V Memoriał K. Skolimowskiej w LA zawody międzyszkolne

Andrzej Koroś

Magdalena Cielesz,

Wojciech Dobkowski,

Adam Antonowicz

 • III miejsce w pchnięciu kulą kobiet uczennica kl. I B
 • II miejsce w biegu na 100m kobiet uczennica kl. I
 • II miejsce w pchnięciu kula chłopców uczeń kl. II
 • II miejsce w skoku w dal kobiet uczennica z kl I
 • III miejsce w skoku wzwyż chłopców uczeń kl. II

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Osiągnięte miejsce,  imię i nazwisko ucznia, klasa

Miejski Konkurs historyczny zorganizowany przez Muzeum Historyczne w Ełku i Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku

Wiesława Rowińska

Udział 2 uczennic z klasy II i 1 z klasy IV

Wojewódzki Konkurs Recytatorski K. K. Baczyńskiego – kategoria plastyczna

Wiesława Rowińska

I miejsce – uczennica z kl. I

Powiatowy konkurs Towarzystwa Miłośników Ełku „Uroki i nostalgie mazurskie”

Wiesława Rowińska

Nagrody:

 • uczennica z kl. I  - konkurs plastyczny
 • uczeń z kl. III – konkurs poetycki
 • uczennica  z kl. I – konkurs fotograficzny

Ogólnopolski konkurs recytatorski w Giżycku

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczeń z klasy II przeszedł eliminacje powiatowe i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego

Recytatorski konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczeń z klasy II zajął III miejsce

Plastyczny konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczennica z klasy II - wyróżnienie

Konkurs historyczny „Trudne czasy”

Agnieszka Łukaszewicz

2 uczniów z klas II otrzymało wyróżnienie:

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej - etap szkolny

Beata Czaplicka

Etap szkolny wygrała uczennica z kl. I, dodatkowo jedna z  kl. I  również osiągnęła wysokie noty -  zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Teologii Katolickiej 

Etap wojewódzki - Olimpiada Solidarności

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienie w etapie wojewódzkim – 2 uczennice z  kl.III

Etap szkolny  i etap ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ewelina Jackiewicz

Agnieszka Łukaszewicz

Wyróżnienie w etapie ogólnopolskim– 2 uczennice z  kl.IV

Etap powiatowy konkursu „Trudne czasy” organizowanego przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny i Muzeum Historyczne w Ełku,

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienia: 2 uczennice z  kl.I

Ogólnopolski interaktywny konkurs przedmiotowy z języka polskiego „Rozumiem”; W-wa, Interaktywna Edukacja

Maria Wyrzykowska

uczennica z klasy IV  - I miejsce w województwie i III w kraju: w nagrodę otrzymała brązowy medal, kwotę pieniężną i voucher

Wojewódzki; XXII Konkurs Recytatorski K.K. Baczyńskiego; ZS nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Maria Wyrzykowska

w kategorii "piórem wyrażone" (wiersz własny):

 •  I miejsce – uczennica  z kl. I  
 • III miejsce – uczeń z kl. III

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Józef Jabłoński

udział 6 uczniów

Eliminacje powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Józef Jabłoński

zajęcie 2 miejsca w powiecie 3 uczniów z  klasy III

Powiatowy

Dzień Papieski: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia – przygotowanie do konkursu recytatorskiego w ECK  i uczestniczenie w gali prezentacji nagrodzonych utworów

Jolanta Opaluch

 • zajęcie II miejsca w kategorii szkól ponadgimnazjalnych i wystąpienie na gali konkursu w dniu 08. 10 2016 w ECK 3 uczniów
 • zdobycie wyróżnienia przez ucznia kl. IV

Ogólnopolska XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica z klasy I i zajęła  w etapie wojewódzkim XV miejsca

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej: Etap szkolny i  Etap Wojewódzki

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowała się 1 uczennica z kl.I i zajęła  w etapie wojewódzkim XI miejsca

Etap centralny Olimpiady o Żywności – organizator Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu -

Maria Bogdzio

 • miejsce VI- uczennica z  III ZSZ
 • miejsce IX- uczeń z  III ZSZ
 • miejsce XI – uczeń z  III ZSZ

Olimpiada Wiedzy Umiejętności Rolniczych – organizator Ministerstwo Rolnictwa

Katarzyna Maciaszek

Etap Okręgowy

 • 1 uczennica z klasy IV - X miejsce

IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Małgorzata Wiszniewska, Hubert Górski

 • uczennica kl. III - miejsce I
 • uczeń kl. III - miejsce II

Konkurs historyczny „Trudne czasy”-organizator Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku; konkurs lokalny

Małgorzata Niedźwiedzka

uczennica  z kl. IV - I miejsce w II kategorii wiekowej – młodzież ponadgimnazjalna.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – organizator Politechnika Warszawska – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Małgorzata Lutow

Kwalifikacja do etapu okręgowego – 4 uczniów z klasy IV:

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór”- III edycja – organizator MODN w Ełku

Małgorzata Lutow

Wyróżnienie za prezentację o kierunku kształcenia technik budownictwa – uczennica z klasy III

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – ogólnopolska (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski,

Magdalena Jurewicz

Etap szkolny udział 3 uczniów

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, eliminacje stopnia podstawowego

Izabella Kasprzak

eliminacje szkolne - 10 uczestników

XVIII - edycja ogólnopolska

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia- Środowisko Przyrodnicze wczoraj Dziś i Jutro

Grażyna Abratkiewicz

 wyróżnienie uczeń klasy IV

Kangur Matematyczny

Bożena Plitt

 wyróżnienie uczeń z kl.I

WSTĘP

Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zs1.elk.pl/

Data publikacji strony internetowej: 31.05.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.05.2018 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Kamińska - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - telefon: 87 621 69 92

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 11 Listopada, prowadzą do niego schody oraz drugie wejście od strony parkingu przy ul. Tuwima, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, również wydzielone dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej 
w Zespole szkól nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

§1

 • Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespołe Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników biblioteki określa zasady i warunki wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników.
 • Procedura obowiązuje uczniów, nauczycieli i pracowników korzystających z biblioteki.