Zapraszamy na BAL DAMA I DŻENTELMEN ŚNIADECKIEGO realizowanego w ramach projektu: Dama i Dżentelmen Śniadeckiego

Bal odbędzie się 29 czerwca 2024 roku o godz. 19.00 w Hotelu Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32 w Ełku. Zgłoszenia do 21 czerwca 2024 roku przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej naszej szkoły www.zs1.elk.pl lub na naszym profilu FB. Koszt udziału w balu 250 zł. od osoby. Podczas balu obowiązują stroje wieczorowe.

PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780

z dopiskiem: BAL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo

Jeżeli Państwo chcielibyście także dołączyć do grona Mecenasów Projektu Dama i Dżentelmen Śniadeckiego i wesprzeć finansowo jednego z 14 uczniów, biorących udział w przedsięwzięciu, bardzo prosimy o przekazanie dowolnej kwoty na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. 

PKO BP o/Ełk 31 1020 4724 0000 3402 0005 5780

z dopiskiem: DAMA I DŻENTELMEN ŚNIADECKIEGO

Dama i Dżentelmen Śniadeckiego to projekt wieloetapowy i pozwalający na interdyscyplinarne połączenie różnych podmiotów kształtujących kompetencje transferowalne u uczniów. Umożliwia im nabywanie umiejętności do budowania poczucia własnej wartości, autoprezentacji oraz wysokiej kultury osobistej, wpływającej na kreatywność i odpowiedzialne kształtowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2024 roku i obejmie swoim zasięgiem uczniów, rodziców i nauczycieli. W czasie balu młodzież będzie prezentowała nabyte umiejętności, a następnie powołane jury wyłoni zwycięzców.