Niech nadzieja płynąca ze Światła Zmartwychwstania Pańskiego, oświeci drogę do radosnego świętowania, przezwyciężania tego, co trudne i ciężkie.

Niech ogarnie serca i umysły swoim blaskiem oraz sprawi nowy początek w każdej dziedzinie życia. Niech przemieni relacje i doda sił w podejmowaniu dobra przemieniającego świat i prowadzącego do zachwytu pięknem, tych z którymi łączą nas te wielkie i te małe dzieła. Zdrowia i radosnego świętowania pośród ludzi życzliwych i kochających prawdę, dobro i piękno.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą:
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku