button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

zs1 logo 75Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Klasa

Funkcja w Radzie Rodziców

1.

Danuta Dombrowska

II G

Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

2.

Kamila Mońko

III AB

Zastępca Przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców

3.

Marta Gajko

IV B

Sekretarz Prezydium Rady Rodziców

4.

Hanna Zakrzewska

I Bp

Skarbnik Prezydium Rady Rodziców

5.

Anna Klimas

I OT p

Członek Prezydium Rady Rodziców

6.

Urszula Gardocka

I OTg

Członek Rady Rodziców

7.

Agnieszka Bukowska

II A

Członek Rady Rodziców

8.

Katarzyna Fabisiak

II B

Członek Rady Rodziców

9.

Dorota Klukowska

I cp

Członek Prezydium Rady Rodziców

10.

Katarzyna Sobocińska

I Gp

Członek Prezydium Rady Rodziców

11.

Aneta Mulewska

I mp

Członek Prezydium Rady Rodziców

12.

Marta Zambrowska

IV G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

13.

Monika Lemańska

II OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

14.

Anna Miłowicka

I cg

Członek Prezydium Rady Rodziców

15.

Wojciech Frączkowski

I Bg

Członek Prezydium Rady Rodziców

16.

Agnieszka Chmurkowska

I Ag

Członek Prezydium Rady Rodziców

17.

Renata Kiełczewska

III G/T

Członek Prezydium Rady Rodziców

18.

Alicja Jaroma

I Gg

Członek Prezydium Rady Rodziców

19.

Dorota Tylman

I T p

Członek Prezydium Rady Rodziców

20.

Marta Chrzanowska

IV OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

21.

Agnieszka Muzykowska

I mg

Członek Prezydium Rady Rodziców

22.

Agnieszka Barszczewska

II c1

Członek Prezydium Rady Rodziców

23.

Krystyna Wałukanis

II c2

Członek Prezydium Rady Rodziców

24.

Emilia Kierklo

III OT

Członek Prezydium Rady Rodziców

25.

Elżbieta Krupińska

III mc

Członek Prezydium Rady Rodziców

26.

Milena Izbicka

IIT

Członek Prezydium Rady Rodziców

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.