3-letni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów po szkole podstawowej, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe. Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Szkoła przygotowuje do pracy w różnych zawodach np.:

  • fryzjer
  • fotograf
  • stolarz
  • piekarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • mechanik samochodowy
  • lakiernik samochodowy
  • blacharz samochodowy
  • i inne.

Przygotowanie teoretyczne w szkole i praktyczne u pracodawcy

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Ponadto każdy uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ma podpisaną umowę o naukę zawodu oraz uczestniczy w kursach zawodowych organizowanych przez szkołę.

Absolwenci tego kierunku zdobędą umiejętności ściśle związane z wybranym zawodem. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i otrzymaniem dyplomu umożliwiającego podjęcie pracy. Zdobyte kwalifikacje są uznawane za granicą bez potrzeby nostryfikacji.