5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcązdobyć wykształcenie zawodowe wraz ześrednim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnychi tłuszczowych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcjiwyrobów spożywczych.

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ U LOKALNYCH PRODUCENTÓW

Zajęcia praktyczne odbywają się w ANIMEX Foods sp. z o.o. sp. k. Oddział w Ełku

Zakłady Mięsne Animex Foods Sp. z o.o.Oddział w Ełku zwracają uczniom koszty biletów miesięcznych na dojazd do szkoły oraz gwarantują zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym - język angielski oraz przedmioty zawodowe teoretycznei praktyczne.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do układania diet.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy technologii żywności
 • surowce i materiały pomocnicze w przemyślespożywczym
 • przetwórstwo mięsa
 • język angielski zawodowy
 • technologia przetwórstwa spożywczego.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • procesy technologiczne w przemyśle mięsnym
 • analiza żywności
 • nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów spożywczych.

Działania technologów w szkole

 • spotkania ze specjalistami od dietetyki, żywienia, suplementacji oraz aktywności fizycznej
 • zajęcia pozalekcyjne z dietetyki
 • wykonywanie badań produktów spożywczych
 • cykliczny udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności
 • wycieczki dydaktyczne na Międzynarodowe Targi Spożywcze "Polagra" w Poznaniu, wyjazdy studyjne do zakładów przemysłu spożywczego
 • doskonalenie umiejętności kulinarnych przez przygotowywanie zdrowej żywności.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w zakładach gastronomicznych
 • w firmach zajmujących się przechowywaniem
 • w swojej firmie w branży spożywczej
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego w działach:produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji,kontroli jakości surowców i żywności
 • w laboratoriach analitycznych.