5-letni cykl kształcenia - to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przystąpienie do matury i kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

KWALIFIKACJE

 • TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
 • TWO.12. Organizacja budowy, remontu i modernizacji jachtów i łodzi

SZKOŁA ZAPEWNIA ODBYWANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym – język angielski oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła współpracuje z firmą Saxdor Shipyard Sp. z o.o. w Ełku w której odbywa się kształcenie zawodowe praktyczne.

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • Rysunek techniczny zawodowy
 • Maszyny i urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych
 • Technologia wytwarzania łodzi i jachtów
 • Język angielski zawodowy
 • Organizowanie prac związanych z montowaniem wyposażenia jachtów i łodzi
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Organizowanie prac remontowych

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Montaż wyposażenia łodzi i jachtów - zajęcia praktyczne
 • Obróbka metali i tworzy sztucznych - zajęcia praktyczne
 • Wytwarzanie łodzi i jachtów -zajęcia praktyczne
 • Konserwacja i naprawa łodzi i jachtów - zajęcia praktyczne
 • Wykonywanie prac serwisowych jachtów i łodzi
 • Nadzorowanie montażu wyposażenia jachtów i łodzi
 • Kosztorysowanie
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę:

 • w firmach zajmujących się wykonywaniem elementów konstrukcyjnych i wyposażenia jachtów i łodzi
 • w firmach montujących elementy konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
 • w firmach remontujących, konserwujących jachty i łodzie
 • we własnej firmie.