29 kwietnia 2022 r. pięć klas technikum zakończyło naukę w naszej szkole. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w auli spotkała się: Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, absolwenci i młodzież klas młodszych.

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły wszyscy odśpiewali hymn państwowy, następnie zebranych powitała Pani Dyrektor Jolanta Agata Opaluch i oddała głos młodzieży, by ta zaprezentowała część artystyczną. Była recytacja wiersza Wisławy Szymborskiej, skecz i piosenki. Były też słowa wdzięczności Izabeli Jagłowskiej, Bartłomieja Śleszyńskiego i Michała Pieńczykowskiego – tegorocznych maturzystów skierowane do Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i młodszych kolegów oraz Gabrieli Kundy i Łukasza Pycz, uczniów klas trzecich - z przesłaniem do maturzystów.

W części oficjalnej Pani Dyrektor podsumowała wspólną pracę i nagrodziła dyplomami i książkami wyróżniających się uczniów w nauce, frekwencji, zachowaniu, działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, Samorządu Uczniowskiego, Caritas oraz biblioteki szkolnej. Jako najlepszy uczeń ze średnią 5.0 ukończył szkołę Szymon Jastrzębski z kl. IVT. Otrzymał on nagrodę w postaci plecaka fotowoltaicznego, który ufundowany został przez Starostę Ełckiego – Pana Marka Chojnowskiego. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także: Klaudia Kapla, Weronika Komosińska, Magdalena Zachariasz, Izabela Jagłowska i Dawid Bukowski z kl. IV A, Artur Garlicki i Anita Sadowska z kl. IVB, Klaudia Krawiec i Dominika Więcko z kl. IVG oraz Karolina Leszczyńska z kl. IV OT.

Jako najlepsi Technicy Roku 2022 dyplomy w poszczególnych zawodach otrzymali: Weronika Komosińska, Kamil Chmielewski, Dominika Więcko, Karolina Leszczyńska i Szymon Jastrzębski. Natalia Miller z kl. IV A otrzymała dyplom za 100 % frekwencji. Martyna Kaczmarczyk I Natalia Wróblewska z kl. IV OT otrzymały bilety do Opery i Filharmonii Podlaskiej za występy muzyczne w licznych akademiach i uroczystościach szkolnych.

Rodzicom wyróżniających się uczniów przekazano listy gratulacyjne za wychowanie wspaniałych młodych ludzi. Podczas uroczystości wszyscy uczniowie z rąk Pani Dyrektor oraz wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. W tym roku dyplomy uznania otrzymali także wszyscy wychowawcy z wyrazami wdzięczności, uznania i podziękowania od swoich wychowanków. Były ogromne uściski, wzruszenia i łzy szczęścia. Na zakończenie absolwenci spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Teraz przed nimi kilka dni odpoczynku i po majowym weekendzie będą spotykać się na egzaminach maturalnych.

Życzymy powodzenia!!!