2019 rekrutacja informacja

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

den 2018 04312 października 2018 odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. Ślubowanie prowadzili przedstawiciele Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Adrian Nicewicz i Oliwia Kulesza. „Jan Paweł II twierdził, że to do młodych ludzi należy przyszłość, to na młodych ludziach spoczywa odpowiedzialność za to, co stanie się z teraźniejszością, z Wami, z nami
w przyszłości.

 

Na co dzień nie zdajecie pewnie sobie z tego sprawy, że to Wy zbudujecie nowy, lepszy, piękniejszy, mądrzejszy świat. Żeby go dobrze zbudować, musicie tu i teraz nauczyć się sztuki projektowania przyszłości swojej i świata opartej na współpracy, zrozumieniu i empatii” – takimi słowami przedstawiciele Zarządu SU przyjmowali do społeczności szkolnej swoich młodszych kolegów.

Uczniowie klas pierwszych przysięgali na sztandar szkoły m.in. rzetelnie uczyć się, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli, wytrwale pracować nad sobą, przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, postępować według zasad określonych przez Prawa i Obowiązki Ucznia. Uroczystość ślubowania uświetniła część artystyczna przygotowała przez uczniów klas starszych.

p. Agnieszka Łukaszewicz

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.