img 20200930 115031W dniu 30 września 2020r. uczniowie technikum budownictwa z klas 2Bp, 2Bg, 3B oraz 4B wzięli udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpiecznego użytkowania.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic w ramach zadań wynikających z „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

p. Małgorzata Lutow