14.09.2021 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

07.12.2021 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

20.01.2022 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

05.04.2022 r.

zebrania z rodzicami uczniów klas IV

07.06.2022 r.

zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

Wszystkie zebrania będą o godz. 17:00