13.09.2022 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

19.01.2023 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

04.004.2023 r.

zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas

Wszystkie zebrania będą o godz. 17:00