W tym roku po raz ósmy szkołą wzięła udział w ogólnopolskiej akcji CEO Noc Bibliotek. Dzięki uprzejmości Zespołu Nocy Bibliotek i wsparciu Plan International jeszcze podczas wakacji, jako jedna z 200 bibliotek w Polsce, zgłosiliśmy chęć udziału w tegorocznej akcji także dzieci z Ukrainy, które uczą się w naszej szkole.

10 października spotkaliśmy się na pikniku czytelniczym, z powodu ochłodzenia w bibliotece, przy herbatce i ciasteczku z uczniami w kolejnym działaniu Nocy Bibliotek 2023. Absurdem byłoby, gdyby młodzież nie czytała w swoim ojczystym języku, dlatego uczniowie czytali w języku ukraińskim. Biblioteka otrzymała 12 książek w języku ukraińskim dla dzieci młodszych oraz dla młodzieży.

Zapraszamy wszystkich do ich wypożyczania i czytania!