Lp.

Zadania i dane do planowania pracy

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020

2

Praktyki zawodowe

Podano w panelu ucznia

3

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 w sesji zimowej 2021

do 15.09.2020

4

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum nr 1

30.09.2020

5

Czas trwania semestrów (okresów): I półrocze – 18 tygodni, II półrocze – 18 tygodni

I. 01.09.2020–24.01.2021
II. 08.02.2021-25.06.2021

7

Czas trwania semestrów (okresów) w kl. IV: I półrocze – 16 tygodni, II półrocze – 14 tygodni

I. 01.09.2020–22.12.2020
II. 04.01.2021-30.04.2021

7

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 -31.12.2020

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 1 i w
Branżowej Szkole I stopnia nr 1

11.01.2021 praktyczny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z dokumentacją

12.01.2021 pisemny egz. potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

04.05.2021egz. maturalny z języka polskiego
05.05.2021 egz. maturalny z matematyki
06.05.2021 egz. maturalny z języka angielskiego

04.06.2021

9

Ferie zimowe

04.01.2021 - 17.01.2021

10

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2021

do 07.02.2021

11

Złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów/absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2021

do 08.04.2021

12

Złożenie deklaracji ostatecznej dotyczącej przystąpienia
do egzaminu maturalnego

07 luty 2021

13

Wiosenna przerwa świąteczna - Święta Wielkanocne

01.04.2021 - 06.04.2021

14

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2020

31.03.2021

15

Koniec zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach maturalnych Technikum nr 1

30.04.2021

16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum w sesji zimowej 2021

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

17

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów klas IV Technikum nr 1 kończących zajęcia 24.04.2020

28.05.2021

18

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Technikum i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w sesji letniej 2021

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

harmonogram będzie podany w zakładce egzamin zawodowy

19

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04.05.2021 - 20.05.2021

20

Odbiór świadectw maturalnych

Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE

21

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2021

31.08.2021

22

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

23

Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2021/2022

Podano w zakładce: Rekrutacja

24

Ferie letnie

26.06.2021 - 31.08.2021