7 kwietnia w auli szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielką działu rekrutacji Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, panią Urszulą Piętko – Buczyńską.

Młodzież klas starszych została zapoznana z celami i procedurami przyjmowania w szeregi WOT, etapami szkolenia podstawowego i specjalistycznego oraz korzyściami pełnienia służby. O powołanie do służby mogą zgłaszać się sprawni fizycznie i zdrowi młodzi ludzie.

WOT Was zaprasza!