25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły spotkali się na placu przed budynkiem szkoły o godzinie 9.00. (klasy technikum I, III i II G p), a o godzinie 10.00. (klasy II technikum i szkoły branżowej).

Po uroczystym wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, przywitała zebranych Pani Dyrektor Danuta Wojtowicz. Pani Wicedyrektor Mariola Stefańska odczytała list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Następnie Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za zaangażowanie oraz wspieranie młodych ludzi. Pogratulowała uczniom bardzo wysokich wyników w nauce i wspaniałej frekwencji. Przy asyście wychowawców klas wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za udział w konkursach.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła zebranym spokojnych i bezpiecznych wakacji. Po spotkaniach w salach z wychowawcami szkoła opustoszała i tak pozostanie aż do 1 września.

 Agnieszka Kwiatkowska