rok szkolny 2019 2020 007

2 września 2019 r. o godz. 8.00 maszą św. w kaplicy pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. We mszy uczestniczył Sztandar Szkoły, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, młodzież i rodzice.

Ksiądz Jarosław podkreslił wagę odpoczynku wakacyjnego, jak i umiejętne zdobywanie wiedzy. Człowiek niemądry potrafi wyrządzić wiele krzywd. Tu ksiądz wspomniał rok 1939 i wczorajsze obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej.

Takie rocznice należy pamiętać, by nie dopuścić do wybuchu  kolejnych wojen. Wychowanie zaczyna się w rodzinie. Dom to fundament miłości i troski. Wychowanie i kształcenie jest procesem długotrwałym, a dziś wszyscy chcą mieć wszystko szybko. Na zakończenie ksiądz życzył uczniom mądrości, by zechcieli przyjąć naukę i wychowanie od rodziców i nauczycieli różnych specjalności i czynić świat lepszym, a nie doskonałym.

 O gdz. 9.00 Dyrekcja, nauczyciele i młodzież spotkanli się na placu przed wejściem do szkoły. Wszystkich zebranych serdecznie powitała Pani Dyrektor Danuta Wojtowicz, a szczególnie klasy pierwsze. W tym roku szkolnym jest ich 12: technikum po gimnazjum, technikum po podstawówce oraz klasy szkoły branżowej.

Pracę w naszej szkole podjęło 19 nowych nauczycieli. Pani kierownik szkolenia praktycznego – pani Grazyna Ozorowska będzie pracować na stnowisku wicedyrektora. Po części oficjalnej odbyły się w pracowniach spotkania z wychowawcami. Klasy pierwsze poznały najważniejsze miejsca w budynku szkolnym oraz rozkład pracowni. Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!

(wr)