Nasza szkoła wzięła udział w dziesiątej, jubileuszowej akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

79 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Dlatego chcieliśmy upamiętnić te wydarzenie przez wykonanie żółtych żonkili i rozdanie ich społeczności szkolnej. Odbyły się także wykłady i pokazy filmów o tej tematyce.

Więcej o tej akcji na stronie: https://www.polin.pl/pl/akcja-zonkile-2022-program-obchodow

Joanna Gaworska
Anna Nawacka