Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko nauczyciela

Osiągnięte miejsce,  imię i nazwisko ucznia, klasa

Miejski Konkurs historyczny zorganizowany przez Muzeum Historyczne w Ełku i Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku

Wiesława Rowińska

Udział 2 uczennic z klasy II i 1 z klasy IV

Wojewódzki Konkurs Recytatorski K. K. Baczyńskiego – kategoria plastyczna

Wiesława Rowińska

I miejsce – uczennica z kl. I

Powiatowy konkurs Towarzystwa Miłośników Ełku „Uroki i nostalgie mazurskie”

Wiesława Rowińska

Nagrody:

 • uczennica z kl. I  - konkurs plastyczny
 • uczeń z kl. III – konkurs poetycki
 • uczennica  z kl. I – konkurs fotograficzny

Ogólnopolski konkurs recytatorski w Giżycku

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczeń z klasy II przeszedł eliminacje powiatowe i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego

Recytatorski konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczeń z klasy II zajął III miejsce

Plastyczny konkurs K. K. Baczyńskiego

Agnieszka Łukaszewicz

1 uczennica z klasy II - wyróżnienie

Konkurs historyczny „Trudne czasy”

Agnieszka Łukaszewicz

2 uczniów z klas II otrzymało wyróżnienie:

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej - etap szkolny

Beata Czaplicka

Etap szkolny wygrała uczennica z kl. I, dodatkowo jedna z  kl. I  również osiągnęła wysokie noty -  zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Teologii Katolickiej 

Etap wojewódzki - Olimpiada Solidarności

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienie w etapie wojewódzkim – 2 uczennice z  kl.III

Etap szkolny  i etap ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ewelina Jackiewicz

Agnieszka Łukaszewicz

Wyróżnienie w etapie ogólnopolskim– 2 uczennice z  kl.IV

Etap powiatowy konkursu „Trudne czasy” organizowanego przez Kombatancki Związek Dzieci Wojny i Muzeum Historyczne w Ełku,

Ewelina Jackiewicz

Wyróżnienia: 2 uczennice z  kl.I

Ogólnopolski interaktywny konkurs przedmiotowy z języka polskiego „Rozumiem”; W-wa, Interaktywna Edukacja

Maria Wyrzykowska

uczennica z klasy IV  - I miejsce w województwie i III w kraju: w nagrodę otrzymała brązowy medal, kwotę pieniężną i voucher

Wojewódzki; XXII Konkurs Recytatorski K.K. Baczyńskiego; ZS nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

Maria Wyrzykowska

w kategorii "piórem wyrażone" (wiersz własny):

 •  I miejsce – uczennica  z kl. I  
 • III miejsce – uczeń z kl. III

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Józef Jabłoński

udział 6 uczniów

Eliminacje powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Józef Jabłoński

zajęcie 2 miejsca w powiecie 3 uczniów z  klasy III

Powiatowy

Dzień Papieski: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia – przygotowanie do konkursu recytatorskiego w ECK  i uczestniczenie w gali prezentacji nagrodzonych utworów

Jolanta Opaluch

 • zajęcie II miejsca w kategorii szkól ponadgimnazjalnych i wystąpienie na gali konkursu w dniu 08. 10 2016 w ECK 3 uczniów
 • zdobycie wyróżnienia przez ucznia kl. IV

Ogólnopolska XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się uczennica z klasy I i zajęła  w etapie wojewódzkim XV miejsca

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej: Etap szkolny i  Etap Wojewódzki

Jolanta Opaluch

do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowała się 1 uczennica z kl.I i zajęła  w etapie wojewódzkim XI miejsca

Etap centralny Olimpiady o Żywności – organizator Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu -

Maria Bogdzio

 • miejsce VI- uczennica z  III ZSZ
 • miejsce IX- uczeń z  III ZSZ
 • miejsce XI – uczeń z  III ZSZ

Olimpiada Wiedzy Umiejętności Rolniczych – organizator Ministerstwo Rolnictwa

Katarzyna Maciaszek

Etap Okręgowy

 • 1 uczennica z klasy IV - X miejsce

IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Małgorzata Wiszniewska, Hubert Górski

 • uczennica kl. III - miejsce I
 • uczeń kl. III - miejsce II

Konkurs historyczny „Trudne czasy”-organizator Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP Oddział w Ełku, Muzeum Historyczne w Ełku; konkurs lokalny

Małgorzata Niedźwiedzka

uczennica  z kl. IV - I miejsce w II kategorii wiekowej – młodzież ponadgimnazjalna.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – organizator Politechnika Warszawska – etap szkolny w ZS nr 1 w Ełku

Małgorzata Lutow

Kwalifikacja do etapu okręgowego – 4 uczniów z klasy IV:

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną pod tytułem: „Mój zawód – najlepszy wybór”- III edycja – organizator MODN w Ełku

Małgorzata Lutow

Wyróżnienie za prezentację o kierunku kształcenia technik budownictwa – uczennica z klasy III

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – ogólnopolska (Stowarzyszenie Geodetów Polskich)

Kamil Sokołowski,

Magdalena Jurewicz

Etap szkolny udział 3 uczniów

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, eliminacje stopnia podstawowego

Izabella Kasprzak

eliminacje szkolne - 10 uczestników

XVIII - edycja ogólnopolska

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia- Środowisko Przyrodnicze wczoraj Dziś i Jutro

Grażyna Abratkiewicz

 wyróżnienie uczeń klasy IV

Kangur Matematyczny

Bożena Plitt

 wyróżnienie uczeń z kl.I