tut2017 01Odbyło się szkolenie nauczycieli w ramach projektu "Tutoring - jak wychować człowieka mądrego.

Szkolenie tutorów z Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

tut„Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”