Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1
 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Branżowej Szkole I Stopnia za I semestr
  docpobierz36 KB

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1 za I semestr
  docpobierz38.5 KB

 • Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych za I semestr
  docpobierz70.5 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego za I semestr
  docpobierz45.5 KB

 • Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych za I semestr
  docpobierz68 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji za I półrocze
  docpobierz66 KB

 

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1
  docplik do pobrania37.5 KB

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Szkole Branżowej I stopnia
  docplik do pobrania37.5 KB

 • Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej
  docplik do pobrania31.5 KB

 • Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
  docplik do pobrania71 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji
  docplik do pobrania63.5 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasy
  docplik do pobrania43.5 KB

 • Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych
  docplik do pobrania71.5 KB

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.