• Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Branżowej Szkole I Stopnia za I semestr
  docpobierz36 KB

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1 za I semestr
  docpobierz38.5 KB

 • Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych za I semestr
  docpobierz70.5 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego za I semestr
  docpobierz45.5 KB

 • Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych za I semestr
  docpobierz68 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji za I półrocze
  docpobierz66 KB

 

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Technikum nr 1
  docplik do pobrania37.5 KB

 • Monitorowanie realizacji ilości godzin zgodnie z ramowymi planami kształcenia oraz treści z podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów w Szkole Branżowej I stopnia
  docplik do pobrania37.5 KB

 • Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej
  docplik do pobrania31.5 KB

 • Sprawozdanie nauczycieli wychowania fizycznego z realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
  docplik do pobrania71 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy klasy o wynikach klasyfikacji
  docplik do pobrania63.5 KB

 • Sprawozdanie wychowawcy z realizacji planu wychowawczego klasy
  docplik do pobrania43.5 KB

 • Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych
  docplik do pobrania71.5 KB