Rekrutacja odbywa się
poprzez system elektroniczny na stronie

www.elk.edu.com.pl

zapoznaj się z regulaminem rekrutacji

button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

zs1 logo 75

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

Niniejszy statut został sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001, poz. 62) z uwzględnieniem późniejszych zmian (Dz. U. Nr10 z 2002 r., Dz. U. Nr 66 z 2004r., Dz. U. Nr35 z 2007r.) .

  1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.
  2. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku będzie też nazywany w statucie niniejszym „Szkołą”.
  3. Szkoła mieści się w Ełku przy ulicy 11 Listopada 24.
  4. Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku tworzą szkoły publiczne.
  5. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat w Ełku.
  6. (uchylony)
  7.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
  8. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może uchylić niniejszy statut lub niektóre jego postanowienia zgodnie z art. 60 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty.

Plików:
(3 głosów)

Tekst jednolity

Data 2019-09-30
Wielkość pliku 1.17 MB
Pobierz 323

 

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.