button oferta1 button oferta1 buttom books1 button projekty unijne1 button spacer wirtualny1

Jędrzej Śniadecki - wikipedia
Dzień 30 maja 1979 roku zaznaczył się w historii szkoły jako dzień szczególny - w tym dniu szkoła otrzymała imię Jędrzeja Śniadeckiego.

Profesor chemii, autor polskiego słownictwa chemicznego, jeden z pierwszych wykładowców chemii w języku polskim, autor pierwszego polskiego podręcznika chemii pt.: "Początek chemii". Profesor medycyny, krzewiciel higieny, dietetyk.

Słynny biolog, racjonalista wyprowadzający swoje poglądy z obserwacji świata żywego, a nie spekulatywnych dociekań. Filozof głoszący empiryzm i idee francuskiego materializmu. Wychowawca doceniający wychowanie zdrowotne i fizyczne, autor prac pedagogicznych. Przede wszystkim wielki patriota działający w trudnych warunkach Polski będącej pod zaborami.

Wysoce patriotyczna i obywatelska postawa uczonego, jego osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, medycyny, dietetyki, higieny, biologii i pedagogiki stawiają go w rzędzie najwybitniejszych Polaków. Racjonalizm myślenia, materialistyczne koncepcje świata, dociekliwość, zerwanie z uznawanymi w poprzednich epokach stereotypami myślowymi pozwalają określić Jędrzeja Śniadeckiego mianem człowieka nowoczesnego.

Bogata osobowość uczonego była wzorem dla licznych Jego sławnych wychowanków, jest również obecnie przykładem da naśladowania. Wszechstronność zainteresowań i dziedzina Jego naukowych osiągnięć odpowiada profilowi kształcenia w naszym Zespole Szkół nr 1.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.