2019 rekrutacja informacja

button oferta1

buttom books1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MATURZE 2019

  • CKE - O egzaminie - link
  • OKE Łomża - Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 - link
  • OKE Łomża - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej"  formule - obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - link
  • OKE Łomża - Informacja o opłatach za egzamin maturalny w roku szkolnym 2018/2019 - link
  • OKE Łomża - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych - link

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.