II i III stopnia dokształcania zawodowego
Zadań i wydarzeń do planowania pracy
Przetargi i zapytania ofertowe ogłaszane przez szkołe
w roku szkolnym 2018/2019

technik techologii zywnosciCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym.

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych uprawnień na kwalifikacyj-nych kursach zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (chemia, język obcy), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej  w "Animex Foods" sp. z o.o. S.K.A. w Ełku.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza
 • podstawy techniki
 • przetwórstwo mięsa
 • technologia przetwórstwa spożywczego
 • język obcy zawodowy.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
 • procesy produkcji przetworów mięsnych
 • analiza żywności
 • magazynowanie mięsa.

Technik technologii żywności może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego (zakłady mięsne, mleczarnie, cukiernie, piekarnie i inne)
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności
 • handlu artykułami spożywczymi
 • przedsiębiorstwach zajmującym się dystrybucją żywności
 • może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskają kwalifikacje:

 • T. 5. Produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • T. 16. Organizacji i nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych

Działania technologów w naszej szkole:

 • wykonywanie badań produktów spożywczych w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – kompetentny pra-cownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • cykliczny udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności
 • organizowanie sesji popularnonaukowych o tematyce dotyczącej żywności
 • wycieczki dydaktyczne na Międzynarodowe Targi Spożywcze „Polagra” w Poznaniu, do zakładów przemysłu spożywczego: mleczarni, cukierni, piekarni
 • doskonalenie umiejętności kulinarnych przez przygotowywanie zdrowej żywności.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top