button oferta1

button niepodleglej1

button projekty unijne1

button spacer wirtualny1

technik geodetaCzteroletni cykl kształcenia – to propozycja dla uczniów, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe wraz ze średnim wykształceniem ogólnym. 

Ukończenie tego typu szkoły umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych. Uczeń ma także możliwość przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach wyższych. 

Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (geografia, matematyka), przedmiot uzupełniający (historia i społeczeństwo) oraz przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Szkoła zapewnia odbywanie praktyki zawodowej.

 

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • geodezja ogólna
 • geodezja inżynieryjna
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • prawo w geodezji
 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek geodezyjny
 • dokumentacja katastralna
 • geomatyka
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne
 • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne.

Po zdaniu egzaminów uczniowie uzyskują kwalifikacje:

 • K1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 • K2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt geodezyjny (teodolity, niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS/GNSS, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe w pracowniach), który umożliwia uczniom zdobywanie kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych dla zawodu technika geodety.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają podjęcie pracy między innymi w:

 • firmach geodezyjnych
 • firmach budowlanych i biurach projektowych
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Działania uczniów w szkole.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania na kursach i szkoleniach z zakresu obsługi urządzeń pomiarowych i specjalistycznych programów komputerowych, poszerzają wiedzę związaną z wybranym kierunkiem kształcenia, zdobywają certyfikaty.

KONTAKT

KONTAKT
tel. +48 87 621 69 92

NAPISZ E-MAIL

zs1@zs1.elk.pl

ADRES

ul. 11 Listopada 24,
19-300 Ełk

MAPA STRONY

JUŻ WKRÓTCE

Back to top

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z siedzibą w Ełku przy ul. 11 Listopada 24. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.